Släkten Leffler och Reuterskiöld
Släktled Wijkander
Släktled i rakt nedstigande led till Berndt Fredrik Rutger Wijkander, född 1931

Släktledet Hans Leffler född ca 1550 i gen. 1 som fick Joen Hansson Leffler i gen.2, som leder till Hans Hansson Leffler d.y i gen. 4 och som genom hans dotter Catharina Leffler leder till Berndt Fredrik Rutger Wijkander och hans efterkommande.

1. Hans Leffler ca 1550-60 till senast 1631, men troligen 1621 eller 1622. Hyndevad.
Gift med Anna Kieff
Barn: Daniel, Simon, Joen och Hans Hansson Leffler.

2. Joen Hansson Leffler, född? död?
Gift med N.N
Barn: Hans Joensson Leffler.

3. Hans Joensson Leffler, död före 4 feb 1673. Skutskeppare
Gift med N.N
Barn 2: Hans och Sven Hansson Leffler.

4. Hans Hansson Leffler d.y., död 1690. Bryggare i Stockholm.
Gift med Anna Evertdotter, död 1695.
Barn 7: Catharina, Anna, Maria, Elisabeth och Magdalena, Hans och Evert

5. Catharina Leffler, född 1674, död 1713. I gifte 1 av 3, alla bryggare i Stockholm, i maj 1693 med Lars Ericsson Krus, död 1702.
Barn: Anna Krus

6. Anna Krus, född 1694, död 22 februari 1751 efter att ha varit änka i i endast 4 dagar.
Gift med Carl Bewi, född 1687, död 18 februari 1751. Bryggare i Stockholm och kyrkoråd i Klara
Barn: 8 varav Anna Catharina, Sara och Margareta Bewi

7. Margareta Bewi, född 1722, död 1776.
Gift 1741 med Lorens Westman, född 1720, död 1792. Bryggålderman och rådman i Stockholm.
Barn: 12 varav Anna Margareta, Magdalena, Catharina och Isac och Abraham Westman

Lorens Westman 1:a grenen i den s.k Larssläkten av Westman var son till Lorens Ericsson Westman, född 1690, död 1730. gift 13 februari 1718 med Magdalena Lütkesschwager, född 1698, död 1739. Inom den kända bryggaresläkten Westman verkade många som framstående bryggare, bl.a Abraham, se nedan, som kallades "Bryggarkungen" och "Ryss Westman". Tillsammans med brodern uppförde de den byggnad i Stockholm, som senare övertogs av Vetenskapsakademien.

8. Anna Margareta Westman, född 1742, död 1772.
Gifte 1: 1759 med Georg Fröman, död 1767. Slottsbyggmästare i Stockholm
Gifte 2: 1770 med Adolp Ulric Kirstein, född 1746, död 1806. Major
Barn: Eva Laurentia Kirstein

9. Eva Laurentia Kirstein, född 1771, död 23 augusti 1834.
Gift 1798 med Olof Widegren i hans gifte 2, född 1747, död 1810. Kommersråd
Barn: Elisabeth Christina och Eva Margareta Widegren

10. Eva Margareta Widegren, född 1799, död 1868.
Gifte 1: 1815 med Anders Wijkander, född 1779, död 2 november 1834. Hovpredikant och kyrkoherde i Västra Ryd i Uppland
Gifte 2: 1847 med friherre Erik Gabriel von Rosén, född 1775, död 1866
Barn: Anders Laurentius Theodor Wijkander och Carl Oscar Wijkander

11. Anders Laurentius Theodor Wijkander, född 1821, död 1885. Generalmajor.
Gift 1848 med Jaquette Wilhelmina Rütterskjöld, född 1826, död 1909.
Barn: av 5, Erik Anders Gustaf August och Berndt Evert Wijkander

12. Berndt Evert Wijkander, född 1859, död 1925. Bergsingenjör, bruksdisponent.
Gift 1890 med Julia Hilda Maria Spangenberg, född 1866, död 1944.
Barn: Av 6, Karl Evert Thodor och Rutger Theodor Wijkander

13. Rutger Theodor Wijkander, född 1900, död 1973. Bruksdisponent.
Gift 3 november 1928 med Grace Carlsdotter Asker, född 9 juli 1903 i Stockholm.
Barn: Ellen Hilda och Berndt Fredrik Rutger Wijkander

14. Berndt Fredrik Rutger Wijkander, född 13 januari 1931. Direktör i Fagersta Benelux i Bryssel.
Gift 30 juni 1956 med Brita Inger Louise Wardhammar, född 15 mars 1934.
Barn: se nedan

15. Susanne Louise Birgitta Wijkander, född 28 september 1957
Rutger Per Fredrik Wijkander, född 19 november 1962

Tillbaka till Huvudsidan