Släkten Leffler och Reuterskiöld
Släktled Lindqust
Släktled i rakt nedstigande led till Sune Lindqvist 1887-1976 och efterkommande.

Släktledet Hans Leffler född ca 1550 i gen. 1 som fick Hans Hansson Leffler, gen2 som fick Magdalena Hansdotter Leffler, gen.3, som fick Hans Pahl, gen.4 och som genom hans dotter Charlotta Pahl, gen.5, leder till Sune Lindqvist, historiker och arkeolog.

1. Hans Leffler, född ca 1550-60, död 1621 eller 1622. Vantmakare i Hyndevad.
Gift med Anna Kieff
Barn: Daniel, Simon, Joen och Hans Hansson Leffler.

2. Hans Hansson Leffler, född 1590, död 1639. Kungsfogde och faktor i Arboga. Arrendator av Dylta bruk.
Gift med Christina Erlitz.
Barn: Christina, Anna, Magdalena och sannolikt Johan Leffler

3. Magdalena Hansdotter Leffler, född 14 februari 1628 på Östuna i Björkskogs socken i Västmanlan, död 5 juni 1685 i Stockholm 1685. Begravd 2 augusti 1685 i Storkyrkan i Stockholm.
Gift 3 maj 1644 med Mathias Pahl, född 1607, död 21 september1668. Handelsman i Arboga. Son till handelsman Casper Pahl och Anna Roden från Lübeck i Tyskland
Barn: Casper, Berndt, Magdalena, Wilhelm, Gertrud och Hans Pahl

4. Hans Pahl, född 1657 i Stockholm, död 13 maj 1708 i Stockholm. Presidentsekreterare i kammarkollegium. Adlad 1689, nr 1163.
Gift 15 augusti 1686 i Stockholm med Anna Snack, född 27 januari 1671 i Stockholm, död 20 juli 1702 i Stockholm. Dotter till landshövding Peter Schnack, adel nr 1132 och hans hustru Anna von Wullen
Barn: Anna, Magdalena, Johanna och Charlotta Pahl m.fl.

5. Charlotta Pahl, född 1698 på Ågesta i Huddinge socken i Stockholm, döpt 17 juli, död 24 januari 1746.
Gift 27 november 1719 i Fresta socken i Stockholm med Herman Wallrave, adel nr 1767, född(döpt) 20 april 1692 i Stockholm, död 6 december 1743 på Nibble i Hammarby socken i Stockholm. Släktskap med hustrun var att hon var hans mors syssling (nästkusin). Brukspatron. Son till Herman Wallgrave d.ä, född 1647, död 1730 i Fresta, i sitt gifte 2 med sin svägerskas brorsdotter Catharina Köhnman, född 1 september 1671, levde ännu 1739 som änka. Hennes föräldrar var bergmästaren vid Salberget Johan Persson Köhn och Brita Sneckenberg (Snack).
Barn: Anna Catharina, Charlotta och Herman Wallrave m.fl.

6. Charlotta Wallrave, född 1722, död 1763.
Gift med Peter Lang, född 1718, död 1752. Bokhållare.Son till Petter Lang, född 1678, död 1741 och Catharina Falk, född 1674, död 1738.
Barn: Petter och Herman Lang m.fl

7. Herman Lang, född 1749, död 1789 i Finland. Furir vid Södermanlands regemente.
Gift med Brita Margareta Mellin, född 1750 , död 1842 i Strängnäs. Dotter till Gabriel Mellin, född 1717, död 1781, syssloman i Strängnäs och Margareta Ehn, död 1767.
Barn: Johan Petter, Margareta Carolina, Ulrica, Lovisa och Herman Lang d.y

8. Herman Lang, född 1787, död 1848. Teologie dr., docent i Uppsala, lektor och kyrkoherde i Stora Malm i Södermanland.
Gift 1821 med Carolina Fredrica Grawallius, född 1793, död 1851. Dotter till Per Grawallius, född 1740, död 1807, kyrkoherde i Över&Ytter Jerna i Södermanland och hans hustru Maria Christina Zickerman, född 1757, död 1795
Barn: Mathilda Carolina, Charlotta, Lars Herman Lang

9. Mathilda Carolina (Thilda) Lang, född 1822.
Gift med Carl Gustaf Brambeck, född 1811, död 1862. Fil.dr., kyrkoherde i Jäder och Barfa i Södermanland. Son till Olof Brambeck, född 1755, död 1827, kyrkoherde i Wemmerlöv gift med Eva Sophia Uhrlin, född 1787, död 1864.
Barn: Eva Mathilda Hermannia och Alexis Olof Brambeck

10. Eva Mathilda Hermannia Brambeck, född 1855. Telegrafist och affärsinnehavare.
Gift 1880 med Carl Axel Lindqvist, född 1848, död 1891. Fil.kand., läroverkslärare i Eskilstuna.
Barn: Karin, Gunnar, Disa och Sune Lindqvist

11. Sune Lindqvist, född 20 mars1887 i Eskilstuna, död 23 mars1976. Historiker och arkeolog.
Gift 29 maj 1919 på Skeppsholmen i Stockholm med Ingeborg Ericsdotter Wilcke, född 25 mars 1891 i Karlskrona, död 24 februari 1974 i Uppsala. Dotter till kommendörkapten Johan Eric W och Hanna Fredrika Andersson
Barn: Åsa, Sten , född 1923 och Rolf Lindqvist, född 1930

Sune Lindqvist var framstående arkeolog och professor i nordisk fornkunskap i Uppsala 1927-52. Hans specialitet var folkvandrings- och vendeltid. Av utgrävningar ledde han bl.a den vid Ottarshögen i Vendel 1914-16 och båtgravfältet vid Valsgärde 1928-52. Av hans tryckta arbeten märks Upsala högar, Ottarshögen och Gotlands Bildsteine.
Hans Leffler, gen1. är MM FF MM FM FF till Sune Lindqvist, som är SD SD DS SD DS till Hans Leffler

12. Åsa Lindqvist, född 7 mars 1920. Jur.kand.
Gift 18 december 1943 med Erik August Patrik Reuterswärd, född 21 augusti 1917. Jur.kand., fd regeringsråd.
Barn: Anders , Björn och Lars Lindqvist

13. Anders Patrik Eriksson Reuterswärd, född 27 december 1944. Pol.mag., anställd inom OECD.
Gifte 1: 1969 med Kaija Tuula Tellervo Karppinen, död 1975
Gifte 2: med Ester Kristina Ångström
Barn i gifte 1: Dan Anders Patrik Reuterswärd, född 12 juli 1969 i Lund
Barn i gifte 2: Maja Ingeborg Reuterswärd, född 23 december 1989 ¤

13. Björn Sune Eriksson Reuterswärd, född 11 december 1946. Arkitekt SAR, anställd vid FFNS arkitekter i Östersund.
Gift 2 oktober 1974 med Siv Inger Molin, född 22 februari 1950. Arkitekt SAR, anställd vid Östersunds kommun.
Barn: Mats Herman Reuterswärd, född 11 juni 1975 Kjell Erik Reuterswärd, född 29 januari 1979 Jan Anders Reuterswärd, född 24 maj 1982 ¤

13. Lars Herman Eriksson Reuterswärd, född 22 april 1949. Tekn.dr.

Tillbaka till Huvudsidan