Släkten Leffler och Reuterskiöld
Släktled Liedgren
Släktled i rakt nedstigande led till Lars Jan Liedgren, född 1909

Släktledet Hans Leffler född ca 1550 i gen. 1 som fick Joen Hansson Leffler, gen.2 som leder till Carl Leffler i gen.7 och som genom hans dotter Carolina Maria Leffler leder vidare till Lars Jan Liedgren och hans efterkommande.

1. Hans Leffler, född ca 1550-60, död 1621 eller 1622. Vantmakare i Hyndevad vid Eskilstuna
Gift med Anna Kieff
Barn: Daniel, Simon, Joen och Hans Hansson Leffler.

2. Joen Hansson Leffler, född? död?
Gift med N.N
Barn: Hans Joensson Leffler.

3. Hans Joensson Leffler, död före 4 feb 1673. Skutskeppare
Gift med N.N
Barn: Hans och Sven Hansson Leffler.

4. Sven Hansson Leffler, född 1651 i Eskilstuna, Hyndevad i Fors socken, död 1721. Begravd 2 juli i Eds kyrka i Stockholm. Kunglig hovkonditor i Stockholm.
Gift med Maria Myliander, yngsta dotter till Daniel Larsson Möller, som var son till Laurentius Mattiae Myliander, död 1674, komminister i storkyrkoförsamlingen och sedan kyrkoherde i Maria församling i Stockholm, kallad "rike Herr Lars".
Barn 15: Gundela, Maria, Hans, Daniel Svensson, Margareta, Henric, Carl, Sven Svensson, Lars, Hedvig, Simon, Johannes, Anna Catharina, Peter Magnus samt ett barn med okänt namn

5. Hans Svensson Leffler, född 1683, levde ännu 16 februari 1717. Hovkonditor
Gift, troligen 1711 med Maria Holm, död 1731.
Barn 2: Sven Hansson och Johan Gustaf Leffler, d.ä

6. Sven Leffler, född 1712, död 1771. Lantmätare i Skaraborgs län.
Gift med 1. Catharina Elisabeth Sundberg, född 1721, död 1757
2. Birgitta Christina Kihlbom 1734-67
Barn: 16 varav 10 i gifte 1 och 6 i gifte 2.
För gifte 2 med förstfödda Sven Aron Leffler, se separat förteckning för den yngre grenen.
Barn i gifte 1: dotter+dotter+son döda födelseåret, Johan Gustaf, Lars, Sven Daniel, Sven, Carl, en son+en son döda födelseåret

7. Carl Leffler, född, 1752, död 1833, kommissionslantmätare i Östergötland.
Gift 1796 med Maria Elisabeth Aschan född 1767, död 1817
Barn 3: Carolina Maria, Carl Anders och Emma Laurentia Leffler

8. Carolina Maria Leffler, född 1796, död 1843.
Gift 1823 Lars Johan (Jan) Liedgren, född 1786, död 1842. Godsägare av Råcklunda gods. Son till godsägare Lars Liedgren, född 1746, död 1824. Gift med sin kusin Christina Maria Tisell, född 1757, död 1838.
Barn: Leontine, Ida, Carl Johan August och Gustaf Fredrik Leonard Liedgren.

9. Carl Johan August Liedgren, född 1827, död 1880. Possessionat på Bärstad vid Linköping.
Gift 1877 med Johanna Wilhelmina Westerdahl, född 1835, död 1910.
Barn: Karl Gustaf Emil Liedgren

10. Karl Gustaf Emil Liedgren, född 21 februari 1879, död 1963. Teol. dr. Lektor i Västerås, professor och hymnolog.
Gift 12 juni 1908 med Olga Viktoria Kristina Broman, född 7 oktober 1882.
Barn: Lars Jan och Brita Kristina och Rut Anna Wilhelmina Liedgren

11. Lars Jan Liedgren, född 30 augusti 1909. Fil.lic. Arkivarie vid Riksarkivet.
Gift 29 augusti 1943 med Karin Aina Margareta Schoug, född 25 februari 1915. Fil.mag.
Barn: Olga Anna Margareta, Elin Margareta Vilhelmina, Hans Carl Emil Liedgren

12. Olga Anna Margareta, född 25 augusti 1945 Elin Margareta Vilhelmina, född 8 oktober 1950 Hans Carl Emil Liedgren, född 20 september 1954
Barn?

SLÄKTEN LEFFLER, ÖVERSIKT 12 GENERATIONER, Liedgren, Skelleftegrenen

Släktled i rakt nedstigande led till Carl Gustaf Liedgren, född 1858, död 1907.

Släktledet Hans Leffler född ca 1550 i gen. 1 som fick Joen Hansson Leffler, gen.2 som leder till Carl Leffler i gen.7 och som genom hans dotter Carolina Maria Leffler leder vidare till Carl Gustaf Liedgren och hans efterkommande.

1. Hans Leffler, född ca 1550-60, död 1621 eller 1622. Vantmakare i Hyndevad vid Eskilstuna
Gift med Anna Kieff
Barn: Daniel, Simon, Joen och Hans Hansson Leffler.

2. Joen Hansson Leffler, född? död?
Gift med N.N
Barn: Hans Joensson Leffler.

3. Hans Joensson Leffler, död före 4 feb 1673. Skutskeppare
Gift med N.N
Barn: Hans och Sven Hansson Leffler.

4. Sven Hansson Leffler, född 1651 i Eskilstuna, Hyndevad i Fors socken, död 1721. Begravd 2 juli i Eds kyrka i Stockholm. Kunglig hovkonditor i Stockholm.
Gift med Maria Myliander, yngsta dotter till Daniel Larsson Möller, som var son till Laurentius Mattiae Myliander, död 1674, komminister i storkyrkoförsamlingen och sedan kyrkoherde i Maria församling i Stockholm, kallad "rike Herr Lars".
Barn 15: Gundela, Maria, Hans, Daniel Svensson, Margareta, Henric, Carl, Sven Svensson, Lars, Hedvig, Simon, Johannes, Anna Catharina, Peter Magnus samt ett barn med okänt namn

5. Hans Svensson Leffler, född 1683, levde ännu 16 februari 1717. Hovkonditor
Gift, troligen 1711 med Maria Holm, död 1731.
Barn 2: Sven Hansson och Johan Gustaf Leffler, d.ä

6. Sven Leffler, född 1712, död 1771. Lantmätare i Skaraborgs län.
Gift med 1. Catharina Elisabeth Sundberg, född 1721, död 1757
2. Birgitta Christina Kihlbom 1734-67
Barn: 16 varav 10 i gifte 1 och 6 i gifte 2. För gifte 2 med förstfödda
Sven Aron Leffler, se separat förteckning för den yngre grenen.
Barn i gifte 1: dotter+dotter+son döda födelseåret, Johan Gustaf, Lars, Sven Daniel, Sven, Carl, en son+en son döda födelseåret

7. Carl Leffler, född, 1752, död 1833, kommissionslantmätare i Östergötland.
Gift 1796 med Maria Elisabeth Aschan född 1767, död 1817
Barn 3: Carolina Maria, Carl Anders och Emma Laurentia Leffler

8. Carolina Maria Leffler, född 1796, död 1843.
Gift 1823 Lars Johan (Jan) Liedgren, född 1786, död 1842. Godsägare av Råcklunda gods. Son till godsägare Lars Liedgren, född 1746, död 1824. Gift med sin kusin Christina Maria Tisell, född 1757, död 1838.
Barn: Leontine, Ida, Carl Johan August och Gustaf Fredrik Leonard Liedgren.

9. Gustaf Fredrik Leonard Liedgren, född 1831, död 1911. Förvaltare vid Sävenäs sågverk vid Skellefteå.
Gifte 1 1854 med Brita Kristina Hortelius, född 1830, död 1878
Gifte 2 1879 med Anna Susanna Westling, född 1852, död 1898, se dito.
Gifte 3 1906 med Anna Maria Gustafva Lundell, född 1875, död 1908, se dito
Barn: I gifte 1 Carl Gustaf, Daniel Leonard, Knut Antonius, Ida Fredrika Kristina (Kerstin)

10. Carl Gustaf Liedgren, född 1858, död 1907. Handlande i Bergsbyn.
Gift 30 november 1891 med Anna Heléne Viksten, född 5 maj 1868 på Bergsholmen
Barn: Carl Johan Henrik, Lina Margareta (Greta), Ernst Gustaf Hjalmar, Per Magnus Eugén, Anna Kristina (Anna Stina) och Ruth Elisabeth Liedgren

11. Carl Johan(John) Henrik Liedgren, född 1893, död 1930. Handlande i Bergsbyn.
Gift 4 juli 1920 med Signe Ingeborg Renström, i hennes 1:a gifte, född 1896, död 1960. Lärarinna
Barn: Siri Ingeborg och Karl-Gustaf Liedgren

12. Karl-Gustaf Liedgren, född 26 april 1929. Ingenjör och kemist i Skellefteå.
Gift 13 januari 1952 med Britta Elisabeth Margareta Ögren, född 25 maj 1930. Sjuksköterska
Barn: Lars Gustaf och Kerstin Margareta Liedgren

13. Lars Gustaf Liedgren, född 29 mars 1952 Kerstin Margareta Liedgren, född 7 juni 1954 ¤

10. Carl Gustaf Liedgren, född 1858, död 1907. Handlande i Bergsbyn.
Gift 30 november 1891 med Anna Heléne Viksten, född 5 maj 1868 på Bergsholmen
Barn: Carl Johan Henrik, Lina Margareta (Greta), Ernst Gustaf Hjalmar, Per Magnus Eugén, Anna Kristina (Anna Stina) och Ruth Elisabeth Liedgren.

11. Ernst Gustaf Hjalmar Liedgren, född 28 fwebruari 1897. Förman i Skelleftehamn.
Gift 15 december 1929 med Edit Karolina Marklund, född 29 november 1904.
Barn: Curt Arne Napoleon, Ann-Britt Katarina och Sigrid Birgitta Liedgren

12. Curt Arne Napoleon, född 14 januari 1926. Maskinbiträde i Luleå.
Gift 26 maj 1958 med Anna Ingeborg Ek i hennes gifte 2, född 22 maj 1930. Sjuksköterska
Barn: Leif Arne Liedgren

13. Leif Arne Liedgren, född 22 februari 1960 ¤

10. Carl Gustaf Liedgren, född 1858, död 1907. Handlande i Bergsbyn.
Gift 30 november 1891 med Anna Heléne Viksten, född 5 maj 1868 på Bergsholmen
Barn: Carl Johan Henrik, Lina Margareta (Greta), Ernst Gustaf Hjalmar, Per Magnus Eugén, Anna Kristina (Anna Stina) och Ruth Elisabeth Liedgren.

11. Per Magnus Eugen Liedgren, född 29 juni 1899. Köpman i Sörböle i Skellefteå.
Gift 14 februari 1931 med Signe Ingeborg Renström, född 1896, död 1960, i hennes 2:a gifte. Det första var med makens bror Carl Johan.
Barn: Ulla Lena Margareta och Karl-Göran Eugén Liedgren

12. Karl-Göran Eugén Liedgren, född 14 juli 1933. Innehar Bergsbyns Mekaniska AB på Bergsholmen.
Gift 2 februari 1957 med Alli Annikki Petäjärvi
Barn: Anna-Lena Liedgren

13. Anna-Lena Liedgren, född 2 januari 1959

SLÄKTEN LEFFLER, ÖVERSIKT 12 GENERATIONER, Liedgren, Skelleftegrenen

Släktled i rakt nedstigande led till Gustaf Ragnar Liedgren, född 1880, död 1957

Släktledet Hans Leffler född ca 1550 i gen. 1 som fick Joen Hansson Leffler, gen.2 som leder till Carl Leffler i gen.7 och som genom hans dotter Carolina Maria Leffler leder vidare till Gustaf Ragnar Liedgren och hans efterkommande.

1. Hans Leffler, född ca 1550-60, död 1621 eller 1622. Vantmakare i Hyndevad vid Eskilstuna
Gift med Anna Kieff
Barn: Daniel, Simon, Joen och Hans Hansson Leffler.

2. Joen Hansson Leffler, född? död?
Gift med N.N
Barn: Hans Joensson Leffler.

3. Hans Joensson Leffler, död före 4 feb 1673. Skutskeppare
Gift med N.N
Barn 2: Hans och Sven Hansson Leffler.

4. Sven Hansson Leffler, född 1651 i Eskilstuna, Hyndevad i Fors socken, död 1721. Begravd 2 juli i Eds kyrka i Stockholm. Kunglig hovkonditor i Stockholm.
Gift med Maria Myliander, yngsta dotter till Daniel Larsson Möller, som var son till Laurentius Mattiae Myliander, död 1674, komminister i storkyrkoförsamlingen och sedan kyrkoherde i Maria församling i Stockholm, kallad "rike Herr Lars".
Barn 15: Gundela, Maria, Hans, Daniel Svensson, Margareta, Henric, Carl, Sven Svensson, Lars, Hedvig, Simon, Johannes, Anna Catharina, Peter Magnus samt ett barn med okänt namn

5. Hans Svensson Leffler, född 1683, levde ännu 16 februari 1717. Hovkonditor
Gift, troligen 1711 med Maria Holm, död 1731.
Barn 2: Sven Hansson och Johan Gustaf Leffler, d.ä

6. Sven Leffler, född 1712, död 1771. Lantmätare i Skaraborgs län.
Gift med 1. Catharina Elisabeth Sundberg, född 1721, död 1757
2. Birgitta Christina Kihlbom 1734-67
Barn: 16 varav 10 i gifte 1 och 6 i gifte 2.
För gifte 2 med förstfödda Sven Aron Leffler, se separat förteckning för den yngre grenen.
Barn i gifte 1: dotter+dotter+son döda födelseåret, Johan Gustaf, Lars, Sven Daniel, Sven, Carl, en son+en son döda födelseåret

7. Carl Leffler, född, 1752, död 1833, kommissionslantmätare i Östergötland.
Gift 1796 med Maria Elisabeth Aschan född 1767, död 1817
Barn 3: Carolina Maria, Carl Anders och Emma Laurentia Leffler

8. Carolina Maria Leffler, född 1796, död 1843.
Gift 1823 Lars Johan (Jan) Liedgren, född 1786, död 1842. Godsägare av Råcklunda gods. Son till godsägare Lars Liedgren, född 1746, död 1824. Gift med sin kusin Christina Maria Tisell, född 1757, död 1838.
Barn: Leontine, Ida, Carl Johan August och Gustaf Fredrik Leonard Liedgren.

9. Gustaf Fredrik Leonard Liedgren, född 1831, död 1911. Förvaltare vid Sävenäs sågverk vid Skellefteå.
Gifte 1 1854 med Brita Kristina Hortelius, född 1830, död 1878, se dito
Gifte 2 1879 med Anna Susanna Westling, född 1852, död 1898
Gifte 3 1906 med Anna Maria Gustafva Lundell, född 1875, död 1908, inga barn
Barn: I gifte 2 Gustaf Ragnar, Anna Gustava Leontine, Pontus Laurentius och Birger Olaus Liedgren

10. Gustaf Ragnar Liedgren, född 20 november 1880. död 1957. Direktör i Rycèn&Co i Helsingborg.
Gifte 1 1907 med Ellen Hildegard Bondeson, född 1883, död 1916
Gifte 2 4 april 1917 med Anna Theresia Nilsson, född 15 juli 1890 i Helsingborg

11. Sven Gustaf Sigvard Liedgren, född 24 mars 1908, död 1956. Civilingenjör. Ingenjör vid SJ i Helsingborg.
Gift 26 december 1936 med Elsa Viola Torén, född 30 oktober 1903 i Helsingborg.
Barn: Jan Liedgren och Sven Ragnar Christer Liedgren

12. Jan Liedgren, född 12 maj 1938. Tandläkare i Hemmestavik.
Gift 7 juli 1962 med Birgitta Margareta Lagnell, född 21 mars 1939. Textilkonstnärinna
Barn: Johan Christer Liedgren

13. Johan Christer Liedgren, född 20 april 1964 ¤

11. Sven Gustaf Sigvard Liedgren, född 24 mars 1908, död 1956. Civilingenjör. Ingenjör vid SJ i Helsingborg. Gift 26 december 1936 med Elsa Viola Torén, född 30 oktober 1903 i Helsingborg.
Barn: Jan Liedgren och Sven Ragnar Christer Liedgren

12. Sven Ragnar Christer Liedgren, född 6 juli 1942. Med. kand. i Lund.
Gift 7 december 1963 med Sigrun Ingrid Louise Sjögren, född 18 april 1939. Med.kand.
Barn? ¤

10. Gustaf Ragnar Liedgren, född 20 november 1880. död 1957. Direktör i Rycèn&Co i Helsingborg.
Gifte 1 1907 med Ellen Hildegard Bondeson, född 1883, död 1916
Gifte 2 4 april 1917 med Anna Theresia Nilsson, född 15 juli 1890 i Helsingborg
Barn: Britt, Lars-Olof och Elsa Liedgren

11. Lars-Olof Liedgren, född 20 augusti 1923. Civilingenjör i Göteborg.
Gift 18 december 1954 med Karin Maria Cecilia Strömer, född 28 februari 1928. Med.kand
Barn?

SLÄKTEN LEFFLER,ÖVERSIKT 12 GENERATIONER, Liedgren, Skelleftegrenen Släktled i rakt nedstigande led till Birger Olaus Liedgren, född 1886

Släktledet Hans Leffler född ca 1550 i gen. 1 som fick Joen Hansson Leffler, gen.2 som leder till Carl Leffler i gen.7 och som genom hans dotter Carolina Maria Leffler leder vidare till Birger Olaus Liedgren och hans efterkommande

1. Hans Leffler, född ca 1550-60, död 1621 eller 1622. Vantmakare i Hyndevad vid Eskilstuna
Gift med Anna Kieff
Barn: Daniel, Simon, Joen och Hans Hansson Leffler.

2. Joen Hansson Leffler, född? död?
Gift med N.N
Barn: Hans Joensson Leffler.

3. Hans Joensson Leffler, död före 4 feb 1673. Skutskeppare
Gift med N.N
Barn 2: Hans och Sven Hansson Leffler.

4. Sven Hansson Leffler, född 1651 i Eskilstuna, Hyndevad i Fors socken, död 1721. Begravd 2 juli i Eds kyrka i Stockholm. Kunglig hovkonditor i Stockholm.
Gift med Maria Myliander, yngsta dotter till Daniel Larsson Möller, som var son till Laurentius Mattiae Myliander, död 1674, komminister i storkyrkoförsamlingen och sedan kyrkoherde i Maria församling i Stockholm, kallad "rike Herr Lars".
Barn 15: Gundela, Maria, Hans, Daniel Svensson, Margareta, Henric, Carl, Sven Svensson, Lars, Hedvig, Simon, Johannes, Anna Catharina, Peter Magnus samt ett barn med okänt namn

5. Hans Svensson Leffler, född 1683, levde ännu 16 februari 1717. Hovkonditor
Gift, troligen 1711 med Maria Holm, död 1731.
Barn 2: Sven Hansson och Johan Gustaf Leffler, d.ä

6. Sven Leffler, född 1712, död 1771. Lantmätare i Skaraborgs län.
Gift med 1. Catharina Elisabeth Sundberg, född 1721, död 1757
2. Birgitta Christina Kihlbom 1734-67
Barn: 16 varav 10 i gifte 1 och 6 i gifte 2. För gifte 2 med förstfödda Sven Aron Leffler, se separat förteckning för den yngre grenen.
Barn i gifte 1: dotter+dotter+son döda födelseåret, Johan Gustaf, Lars, Sven Daniel, Sven, Carl, en son+en son döda födelseåret

7. Carl Leffler, född, 1752, död 1833, kommissionslantmätare i Östergötland.
Gift 1796 med Maria Elisabeth Aschan född 1767, död 1817
Barn 3: Carolina Maria, Carl Anders och Emma Laurentia Leffler

8. Carolina Maria Leffler, född 1796, död 1843.
Gift 1823 Lars Johan (Jan) Liedgren, född 1786, död 1842. Godsägare av Råcklunda gods. Son till godsägare Lars Liedgren, född 1746, död 1824. Gift med sin kusin Christina Maria Tisell, född 1757, död 1838.
Barn: Leontine, Ida, Carl Johan August och Gustaf Fredrik Leonard Liedgren.

9. Gustaf Fredrik Leonard Liedgren, född 1831, död 1911. Förvaltare vid Sävenäs sågverk vid Skellefteå.
Gifte 1 1854 med Brita Kristina Hortelius, född 1830, död 1878, se dito
Gifte 2 1879 med Anna Susanna Westling, född 1852, död 1898
Gifte 3 1906 med Anna Maria Gustafva Lundell, född 1875, död 1908, inga barn
Barn: I gifte 2 Gustaf Ragnar, Anna Gustava Leontine, Pontus Laurentius och Birger Olaus Liedgren

10. Birger Olaus Liedgren, född 5 maj 1886. Ingenjör vid Järnvägsstyrelsen
Gifte 1: 3 juni 1922 med Elin Albertina Flink, född 1891, död 1936
Gifte 2: 1937 med Gertrud Kristina Johansson, född 3 juni 1905
Barn: Jan Erik Bertil och Lars Birger Liedgren

11. Jan Erik Bertil Liedgren, född 2 november 1923. Kapten.
Gift 12 november 1949 med Ingrid Erika Schulz, född 2 juli 1926.
Barn: Ingrid Eva Wilhelmina och Annika Elin Christina Liedgren ¤

10. Birger Olaus Liedgren, född 5 maj 1886. Ingenjör vid Järnvägsstyrelsen
Gifte 1: 3 juni 1922 med Elin Albertina Flink, född 1891, död 1936
Gifte 2: 1937 med Gertrud Kristina Johansson, född 3 juni 1905
Barn: Jan Erik Bertil och Lars Birger Liedgren

11. Lars Birger Liedgren, född 9 mars 1926. Ingenjör i Härnösand.
Gifte 1: 1949-54 med Astrid Vingren, född 9 mars 1924
Barn: Ulla Christina Larsdotter Liedgren Gifte 2: 1 april 1956 med Solveig Mona Elise Österlind, född 24 augusti 1929
Barn: Lars Anders Leonard och Elin Mona Elisabeth Liedgren

12. Lars Anders Leonard Liedgren, född 27 september 1957. Brandman
Gift 18 juli 1987-2008 med Kerstin Margareta Höglund, född 31 juli 1961
Barn: Hanna Margareta Liedgren, född 22 april 1989 och Tove Maria Liedgren, född 28 februari 1991

12. Elin Mona Elisabeth Liedgren, född 19 juli 1962 . Förskollärare
Gift 12 juli 1989 med Ulf Lennart Börje Sjödin
Barn: Malin Karin Elise Sjödin, född 29 april 1991 och Carl Fredrik Ulf Sjödin, född 18 januari 1993

10. Birger Olaus Liedgren, född 5 maj 1886. Ingenjör vid Järnvägsstyrelsen
Gifte 1: 3 juni 1922 med Elin Albertina Flink, född 1891, död 1936
Gifte 2: 1937 med Gertrud Kristina Johansson, född 3 juni 1905
Barn: Olaus Peter, Barbro Berit Susanna och Gertrud Gunilla Liedgren

11. Olaus Peter Liedgren, född 31 januari 1938. Odont.kand. i Stockholm
Gift 29 augusti 1964 med Siv Astrid Marianne Hallqvist, född 8 augusti 1940. Folkskollärare.
Barn?

Tillbaka till Huvudsidan