Släkten Leffler och Reuterskiöld

Lefflerska huset.pdf

Detta är ett omfattande arbete, som gjorts av Ingegärd Leffler, dotter till Karl Gustav Leffler samt Inga Leffler-Gelotte, sondotter till Karl Gustav Leffler. Inga var min (Sven-Erik Leffler) nästkusin och vi hade från 1996 till hennes alltför tidiga bortgång, mycket god kontakt och vi kompletterade varandra mycket väl när det gäller forskning i vår släkt.
Ni finner här en synnerligen intressant läsning på ca 78 A-4 sidor. Min nästkusin Inga skickade många av oss dessa i pappersformat men såg också till att överföra materialet till diskett. Denna diskett har jag nu enligt ovan transformerat till PDF.fil. Ingegärd var min faders (Hans Leffler) kusin och vi träffades vid flera tillfällen under 50- och 60-talen och då för det mesta när jag besökte min farmor och farfar i Kungsbacka, Elin och Sven Leonard Leffler. Jag var väl medveten om hennes släktforskning redan då men min egen forskning började inte förrän 1996, men då tog det en väldig fart. Det har varit så roligt och spännande genom åren och med mycket sena nätter bl.a framför datorn.

Tillbaka till Huvudsidan