Släkten Leffler och Reuterskiöld
Släktled Kockum
Släktled i rakt nedstigande led till Erik Frans Henriksson Kockum, född 1889
Släktledet Hans Leffler född ca 1550 i gen. 1 som fick Joen Hansson Leffler i gen.2, som leder till Hans Hansson Leffler d.y i gen. 4 och som genom hans dotter Catharina Leffler leder till Erik Frans Henriksson Kockum och hans efterkommande.

1. Hans Leffler ca 1550-60 till senast 1631, men troligen 1621 eller 1622. Hyndevad.
Gift med Anna Kieff
Barn: Daniel, Simon, Joen och Hans Hansson Leffler.

2. Joen Hansson Leffler, född? död?
Gift med N.N
Barn: Hans Joensson Leffler.

3. Hans Joensson Leffler, död före 4 feb 1673. Skutskeppare
Gift med N.N
Barn: Hans och Sven Hansson Leffler.

4. Hans Hansson Leffler d.y., död 1690. Bryggare i Stockholm.
Gift med Anna Evertdotter, död 1695.
Barn 7: Catharina, Anna, Maria, Elisabeth och Magdalena, Hans och Evert

5. Catharina Leffler, född 1674, död 1713.
I gifte 1 av 3, alla bryggare i Stockholm, i maj 1693 med Lars Ericsson Krus, död 1702.
Barn: Anna Krus

6. Anna Krus, född 1694, död 22 februari 1751 efter att ha varit änka i i endast 4 dagar.
Gift med Carl Bewi, född 1687, död 18 februari 1751. Bryggare i Stockholm och kyrkoråd i Klara
Barn: 8 varav Anna Catharina, Sara och Margareta Bewi

7. Margareta Bewi, född 1722, död 1776.
Gift 1741 med Lorens Westman, född 1720, död 1792. Bryggålderman och rådman i Stockholm.
Barn: 12 varav Anna Margareta, Magdalena, Catharina och Isac och Abraham Westman

Lorens Westman 1:a grenen i den s.k Larssläkten av Westman var son till Lorens Ericsson Westman, född 1690, död 1730. gift 13 februari 1718 med Magdalena Lütkesschwager, född 1698, död 1739. Inom den kända bryggaresläkten Westman verkade många som framstående bryggare, bl.a Abraham, se nedan, som kallades "Bryggarkungen" och "Ryss Westman". Tillsammans med brodern uppförde de den byggnad i Stockholm, som senare övertogs av Vetenskapsakademien.

8. Anna Margareta Westman, född 1742, död 1772.
Gifte 1: 1759 med Georg Fröman, död 1767. Slottsbyggmästare i Stockholm
Gifte 2: 1770 med Adolp Ulric Kirstein, född 1746, död 1806. Major
Barn: Eva Laurentia Kirstein

9. Eva Laurentia Kirstein, född 1771, död 23 augusti 1834.
Gift 1798 med Olof Widegren i hans gifte 2, född 1747, död 1810. Kommersråd
Barn: Elisabeth Christina och Eva Margareta Widegren

10. Eva Margareta Widegren, född 1799, död 1868.
Gifte 1: 1815 med Anders Wijkander, född 1779, död 2 november 1834. Hovpredikant och kyrkoherde i Västra Ryd i Uppland
Gifte 2: 1847 med friherre Erik Gabriel von Rosén, född 1775, död 1866
Barn: Anders Laurentius Theodor Wijkander och Carl Oscar Wijkander

11. Anders Laurentius Theodor Wijkander, född 1821, död 1885. Generalmajor.
Gift 1848 med Jaquette Wilhelmina Rütterskjöld, född 1826, död 1909.
Barn: av 5, Erik Anders Gustaf August och Berndt Evert Wijkander

12. Berndt Evert Wijkander, född 1859, död 1925. Bergsingenjör, bruksdisponent.
Gift 1890 med Julia Hilda Maria Spangenberg, född 1866, död 1944.
Barn: Karl Evert Theodor, Ellen Maria (Ellen), Anna Maria, Greta Maria, Hilda Maria (Maja) och Rutger Theodor Wijkander

13. Greta Maria Wijkander, född 19 november 1896.
Gift 17 februari 1917 med Erik Frans Henriksson Kockum, född 1889, död 1960. Direktör. Son till bergsman och kommunalman Frans Henrik Kockum, född 1840, död 1910, gift 1877 med Laura Louise Platen, född 1851, död 1920.
Barn: Brita Margareta, Ella Louise, Frans Lars Henrik, Bernt-Erik, Frans Jörgen

14. Frans Lars Henrik Kockum, född 23 oktober 1921. Bergsingenjör, vice VD hos Kockums Jernverks AB i Kallinge, Ronneby.
Gift 9 april 1949 med Kerstin Elisabet Rosén, född 23 september 1928.
Barn: Nils Henrik, Anna Christina och Karin Elisabet Kockum

15. Nils Henrik Kockum, född 16 mars 1950.
Barn? ¤

13. Greta Maria Wijkander, född 19 november 1896.
Gift 17 februari 1917 med Erik Frans Henriksson Kockum, född 1889, död 1960. Direktör. Son till bergsman och kommunalman Frans Henrik Kockum, född 1840, död 1910, gift 1877 med Laura Louise Platen, född 1851, död 1920.
Barn: Brita Margareta, Ella Louise, Frans Lars Henrik, Bernt-Erik, Frans Jörgen

14. Bernt-Erik Kockum, född 13 januari 1925. VD för AB Landsverk i Landskrona.
Gift 11 december 1955 med Alli Ryhinger, född 26 mars 1929.
Barn: Erik Werner och Eva Margareta Kockum

15. Erik Werner Kockum, född 10 mars 1957.
Barn? ¤

13. Greta Maria Wijkander, född 19 november 1896.
Gift 17 februari 1917 med Erik Frans Henriksson Kockum, född 1889, död 1960. Direktör. Son till bergsman och kommunalman Frans Henrik Kockum, född 1840, död 1910, gift 1877 med Laura Louise Platen, född 1851, död 1920.
Barn: Brita Margareta, Ella Louise, Frans Lars Henrik, Bernt-Erik, Frans Jörgen

14. Frans Jörgen Kockum, född 28 december 1930. Fil.lic. Anställd vid försvarets forskningsanstalt i Solna.
Gift 14 januari 1961 med Karin Christina Grönvall, född 10 juni 1935.
Barn?

Tillbaka till Huvudsidan