Släkten Leffler och Reuterskiöld
Generation 8
Barn av Johan Gustaf, född 1747
SVEN GABRIEL LEFFLER
Född 1780
Död?
Gick ung till sjöss

CATHARINA MARIA (KARIN) LEFFLER
Född 1781
Död 1847 i Skeninge

ANNA BRITA
Född och död 1783

GUSTAVA LEFFLER
Född 1784
Död 1811 i Norrköping
Gift med häradsskrivare Bergstedt i Linköping
Barnlös

GUSTAF LEFFLER
Född 1785
Död 1806
Tjänsteman vid flottans Carlskronastation

ANNA LISA LEFFLER
Född 1786
Död 1789

CARL JOHAN LEFFLER
Född 1788
Död 1840. Auditör
Carl Johan Leffler var notarie t.o.m. 1839 i Stockholms Rådhusrätts avdelning för tullmål, som då gavs titeln auditör. Hans bokägaremärke har utseendet "CL" inom oval punktram, svartstämpel, bemärkt i Edda Saemundarhinns Froda, Stockholm 1818

ABRAHAM LEONHARD, LEFFLER
Född 28 september 1789 i Linköping
Död 13 december 1864 i Norrköping
Gift 24 augusti 1823 i Dalhems socken, Kalmar län, ca 40 km NV Västervik, strax V om Overum och Ämtöholms herrgård, med Anette Justine Brunbeck, född 11 september 1786 i Norrköping, död 10 november 1866 i Slaka socken, Östergötlands län, strax söder om Linköping.
Barn:
Sven Leonhard Leffler d.ä. född 1824, död 1892. Kapten. Gift 1858 med Charlotta Matilda Waernmark, född 1824, död 1892.

Abraham Leonard Leffler, född i Linköping och son till kommisionlantmätaren Johan Gustaf Leffler och Anna Elisabeth (Anna Lisa) Lunderberg. Abraham var barn nummer 8 av 12.
Han fick sin militära utbildning vid Haapaniemi kadettskola i Finland och blev kadett 1 december 1804 vid 15 års ålder. 1808 tog han studenten i Åbo. Samma år 11 juni blev han fänrik i Livgrenadjärregementets rusthållsdivision. Han blev löjtnant 24 mars 1812, kapten i regementet 24 februari 1818, kompanichef 11 juli 1827 och avgick 17 februari 1845.
Abraham deltog i 1808-09 års krig och i de tyska och norska fälttågen 1813-14. Han förde rusthållsdivisionen jägare i slaget vid Leipzig 1813, där han utmärkte sig men blev lätt sårad. Senare under 1813 hade han samma position i Tyskland vid övergången av Landwehr utanför Lübeck.
Åren 1827-52 innehade han Ämtöholms herrgård i norra Kalmar län.
Abraham är omskriven som munter och upptågslysten i ungdomsåren. Han var en glad sällskapsmänniska och avhållen kamrat, som hela livet igenom bevarade sin ljusa syn på tillvaron.

SOPHIA CHRISTINA LEFFLER
Född 1790. Död 1792

MARIA CHRISTINA LEFFLER
Född 1793. Död 1794

ANDERS FREDRIC LEFFLER
Född 1794
Död 183?
Kamrer vid Göta kanal byggnad.
Gift med Johanna Bergvall. Dotter till Bengt Bergvall, född 1750, död 1834

HEDDA JOHANNA LEFFLER
Född 1795. Död 1796


Barn av Carl Leffler, född 1752

CAROLINA MARIA LEFFLER
Född 1796
Död 1843
Gift 1823 med Lars Johan Liedgren, född 1786, död 1842. Godsägare av Råcklunda. Son till godsägare Lars Liedgren, född 1746, död 1824 och hans hustru, kusinen Christina Maria Tisell, född 1757, död 1838
Barn:
1. Leontine Liedgren, född 1824, död 1865. Gift med kyrkoherden i Mörlunda Per Blomberg
2. Ida Liedgren, född 1825, död 1907
3. Carl Johan August Liedgren, född 1827, död 1880

För vidare härledning, se förteckning över släktledet Lars Jan Liedgren, född 1909
4. Gustaf Fredrik Leonard Liedgren, född 1831, död 1911.

För vidare härledning, se förteckning över släktledet Liedgren, Skelleftegrenen

CARL ANDERS LEFFLER
Född 1803 i Östergötland
Död 5 januari 1840 i Lindesberg
Stadsläkare i Lindesberg, ibland uppges Linköping
Barn?

Carl Anders Leffler började att studera vid Uppsala Universitet 1815, samma år som sin halvkusin Per Aron Leffler och finns upptagen i matrikeln där. Fil.mag. 1827. Medicine kandidatexamen erhöll han 12 december 1835. 1836 disputerade han med sin avhandling "Om inflamation i luftstrupen" , som ska stå att återfinnas i ett bokverk benämnt VI Praes Hwasser. Medicine Lic. uppnådde han 13 december samma år och prom. Medicine Doctor 6 juni 1837.
Carl Anders var stipendiat i K. Fältläkare-corpsen från 3 mars 1828 till 18 oktober 1832 och underläkare vid K. Allmäna Garnisionssjukhuset från 1 Juni till 1 oktober 1830. Han antogs som läkare vid Gysinge Bruk i Gästrikland 1835. 1837 utnämndes han till stadsläkare i Wadstena och 1838 till stadsläkare i Lindesberg, där han alltför tidigt avled 1840.

EMMA LAURENTIA LEFFLER
Född 1805
Död? som änka
Gift med Hof Anders Kraft, född 1797, död 1854. Komminister


YNGRE GRENEN
Barn av Sven Aron Leffler, född 1765.
PER ARON LEFFLER
Född 2 april, 1799
Död 1872.
Stadsmäklare i Stockholm, godsägare.
Gift 1826 med Anna Maria Rising född 1799, död 1875
Barn:
1. Annelie Leffler, född 1827, död 1829
2. Hilda Leffler, född 1829, död 1863
3. Arved Leffler, född 1831, död 1910. Gift 1870 med Hilda Johanna Kahn, född 24 mars 1851, död 1930
4. Hjalmar Leffler, född 1839, död 1898. Vinhandlare. Gift 1870 med Elvira Cecilia Elisabeth Bille, född 5 december 1848 i Stockholm, död 1941

Per Aron Leffler var halvkusin till Carl Anders Leffler och de började studera samma år 1815 vid Uppsala Universitet. Per Aron tillhörde Kalmar Nation och inskriven i dess matrikel som nummer 904. Han ankom till Uppsala den 12 februari och inskrevs 26 oktober samma år. Anteckningar finns om att han "reste från Academien 1815 Vår Termin och engagerades på sin fars Contoir i Stockholm såsom Handels Bokhållare. Numera egen handlande".

MARIA CATHARINA LEFFLER
Född 1800. Död 1883
Gift 1824 med Jonas Adrian Nordwall, född 1796, död 1867. Dispachör
Barn?

CHRISTINA CHARLOTTE LEFFLER
Född 1807. Död?
Gift 1830 med Carl Engström, född 1804, död 1865. Löjtnant
Barn?

AUGUST LEFFLER
Född 1808
Död 1860. Bryggare i Stockholm
Gift med Carolina Bergman
Barn?

SOFIA ALBERTINA LEFFLER
Född 1809. Död 1879

EMELLIE MATTILDA LEFFLER
Född 1817. Död 1854
Gift 1849 med Pehr Magnus Petersson, född 1803, död 1855
Barn?

Tillbaka till Huvudsidan    Generation 9     Generation 7