Släkten Leffler och Reuterskiöld
Generation 6
Barn av Gundela Leffler, född 1679, gift Henning
CATHARINA HENNING
Född 10 november 1694
Död?
Gift med Jacob Nordholm. Lantmätare i Umeå

SVEN HENNING
Född? Död ung

MARIA MARGARETA HENNING
Född 1696
Död som änka 1757
Gift 1719 med Johan Bernhard Müller, född 1696, död 1751. Notarius publicus i Stockholm. Brorson till Albin Grundelstjerna. 4 barn vilkas grenar är utdöda

JOHAN HENNING
Född 1699
Död som ogift. Guldsmed i Stockholm

PETER HENNING
Född? Död? Ogift. Fältskärsgesäll

SABINA HENNING
Född? Död?

REGINA HENNING
Född? Tvilling med nedanstående Hedvig?
Död före fadern

HEDVIG HENNING
Född?
Död före fadern


Barn av Hans Svensson, född 1683
SVEN HANSSON LEFFLER
Född 14 oktober 1712
Död 19 november 1771
Lantmätare i Skaraborgs län.
Gift äktenskap 1. 15 augusti 1742 på Strömsbergs bruk i Tolfta socken i Uppland med Catharina Elisabeth Sundberg född 1721, död 18 juni 1757 i Mariestad
Barn 1 - 10 = äldre grenen
Gift äktenskap 2. 2 maj 1757 med Birgitta Christina Kihlbom född 1734, död 1767
Barn 11 - 17 = yngre grenen
Barn äktenskap 1:
1. En dotter, född och död 1744
2. En dotter, född och död 1745
3. En son, född och död 1747
4. Johan Gustaf Leffler d.y, född 1747, död 1796, kommissionslantmätare i Finland och i Östergötland, gift 28 september 1779 med Anna Elisabeth (Lisa) Lunderberg, Linköping, född 1762, död som änka 182?
5. Lars Leffler, född 1749, död före 1771
6. Sven Daniel Leffler, född och död 1750
7. Sven Leffler, född 1751, död före 1771
8. Carl Leffler, född, 1752, död 1833, kommissionslantmätare i Östergötland, gift 1796 med Maria Elisabeth Aschan född 1767, död 1817
9. En son född, och död 1754
10. En son född, och död 1756
Barn äktenskap 2:
11. Maria Christina Leffler, född, 1759, död?, gift med Anders Andersson Wener, brukspatron på Föskefors i Värmland. Barn?
12. Adam Leffler, född 1760, död 1761
13. Hans Olof Leffler, född 1761, död?, koff.styrman
14. Cajsa Lisa Leffler, född 1762, levde fortfarande 1780, död som ogift
15. Anna Brita Leffler, född och död 1764
16. Aron Svensson Leffler (Sven Aron Leffler), född 1765, död 1826, handlanden och godsägare i Småland, gift 1796 med Rebecca Albertina Berger född 1775, död 1847
17. Anna Brita Leffler, född 1767, död 1770

Sven Leffler var lantmätareelev i Uppsala län 1728 och erhöll examen 1736. Hans läromästare var häradsfogde Peter Yckenberg bosatt i Altomta. Sven verkade som vice ordinarie lantmätare i Uppsala län 1738-43 då han vikarierade för Olof Gerdes då denne var vid den Gotländska kommisionen.

God kontakt vid denna tid hade han då bl.a med blivande kommisionslantmätaren i Vasa län Gullic Vislander. Strax efter hans examen fick han befallning om att den 9 maj 1739 resa till Uppsala för att vara vice lantmätaren Sven Leffler behjälplig. Den 10 och 11 maj 1739 reste båda tillsammans till Strömsbergs bruk och till Gillberga by i Tolfta socken för att dela åker och äng. Peter Yckenberg visade stort förtroende för Vislander, som ombads att ta ledigt från lantmäteriet och stanna kvar i Alltomta över vintern, som lärare för Yckenbergs barn. För detta krävdes Sven Lefflers bifall, som ordnade med alla dokument till Kungliga lantmäterikontoret för att detta skulle beviljas. Den 3 juli 1743 träffades de båda igen när Vislander reste till Åkra i Vändels socken i Uppland för att hälsa på hos ingenjör Leffler, där han var mycket välkommen. 9-12 augusti samma år förrättade de skogsdelning tillsammans i Åls by i Vändels socken.

Sven Leffler blev extra ordinarie lantmätare 1744. Interims ordinarie lantmätare var han från 1754 i Skaraborgs län och åtnjöt då halva ordinarie och halva extra ordinarie lönen. Hans tjänst där sköttes då av herrar Älf och Zander. Familjen bodde på Kecksta (Kjekestad) i Ullervad socken, strax sydöst om Mariestad. Från Lantmäterikontoret erhöll han 1749 befallning om att undersöka om det var lämpligt att med slussverk och båtled sammanfoga Vänern och Vättern.
I Tolfta församlings kyrkoböcker uppges att han och Catharina Sundberg varit faddrar vid ett dop 28 december 1741 samt att lysning för paret skett 25 juli 1742.
Sven Leffler har gjort anteckningar om sin familj, som skall finnas att tillgå på Västerås stadsbibliotek i den "Hülpherska samlingen C a 6"

JOHAN GUSTAF LEFFLER, d.ä
Född 1715
Död? Var 1731 boktryckarelärling, sedan kammarskrivare och hautboist
Gift 1757 med Maria Dubois
Barn:
1. Johanna Maria Leffler, född 1757
2. Regina Maria Leffler, född 1760 < HR> Barnbarn av Sven Leffler, död 1721, barn till Margareta Leffler, gift Hellman
SVEN HELLMAN
Född 1704
Död 1762
Sockerbagare och hovkonditor i Stockholm
Gift med Anna Christina Arnholt. Barnlös

ANDERS HELLMAN
Född 1706
Död 1772
Sockerbagare i Stockholm
Gift 1738 med Catharina von Langerberg, född 1717, död 1771
Barn:
1. Elisabeth Charlotta (Lisa Lotta) Hellman, född 1752, död 1812. Gift 1785 med Sven Anders Hedin, född 1750, död 19 oktober 1821. Kunglig livmedikus

ANNA CATHARINA HELLMAN
Född 1708
Död ej före 1753 som änka
Gift med Sven Bagge, död 1753. Skräddare i Stockholm
Barn:
1. Beata Bagge, gift 1762 med Daniel Hagsten. Skräddare i Stockholm


Barnbarn av Sven Leffler, död 1721, barn av Carl Leffler, född 1690
JUSTINA MARIA LEFFLER
Född ca 1720
Död 1751
Gift 1739 med Laurens Halling, död som änkling. Sockerbagare och konditor i Stockholm
Barn:
1. Eric Halling, född ca 1740
2. Laurens Halling, född 1743
3. Catharina Charlotta Halling, född 1745
4. Carl Halling, född 1746

BEATA CHARLOTTA LEFFLER
Född 1723
Död 1780
Gift med Johan Wilhelm Borell. Kryddkrämare i Stockholm
Barn?


Barnbarn till Hans Leffler, död 1690, barn av Catharina Leffler
ANNA KRUS
Född 1694
Död 22 februari 1751 som änka
Gift med Carl Bewi, född 1687, död 18 februari 1751. Bryggare i Stockholm och kyrkoråd i Klara
Barn:
1. Carl Bewi, född?, död 1746. Bryggare i Stockholm. Gift med Christina Gärn
2. Anna Catharina Bewi. Gift med Carl Joachim Emseen. Justitieombudsman vid tullverket
3.Johan Bewi. Bryggare i Stockholm
4. Sara Bewi. född 1719, död 1787. Gift 1744 med Sven Roos, född 1720, död 1803,bryggare i Stockholm
5. Margareta Bewi, född 1722, död 1776. Gift 1741 med Lorens Westman, född 1720, död 1792, bryggare och rådman i Stockholm
6.Abraham Bewi. Bryggare i Stockholm. Gift 1757 med Brita Christina Rehn, f.d. Remander, i hennes 2:a gifte
7. Isac Bewi, född 1726. Färgare i Stockholm
8. Eric Bewi, född 1731
Daniel (Leffler) Lagersparres barn, som fr.o.m 4 april 1734 fick sitt efternamn ändrat tIll Reuterskiöld. Trippel beteckning av namnen Leffler, Lagersparre och Reuterskiöld används av bekvämlighet nedan. Fr.o.m. generation 7 skrives endast Reuterskiöld.

BEATA ELISABETH LEFFLER LAGERSPARRE REUTERSKIÖLD
Född 1710 i Stockholm, döpt 13 mars 1710 i Riddarholmens församling
Död? Levde ännu ogift 1743, bosatt vid Eskilstuna

CARL JONAS LEFFLER LAGERSPARRE REUTERSKIÖLD
Född 1711 i Stockholm , döpt 24 juni 1711 i Riddarholmens församling. Dog som barn

CHARLOTTA LEFFLER LAGERSPARRE REUTERSKIÖLD
Född 1712
Död 21 september 1780 på Utön
Gift äktenskap 1: 14 september 1729 i Stockholm, Jakobs församling med Carl Gustaf Reutercrantz av adliga ätten nummer 449. Född 1694, död 1734. Kammarherre och Kunglig Stallmästare. Släkten Reutercrantz utdöd sedan 30 oktober 1753
Gift äktenskap 2: 15 mars 1743 i Eskilstuna med i 2:a giftet Ulric Alexander Hercules av adliga ätten nummer 1928. Född 10 juni 1696 i Greifswald, död 20 december 1759. Begraven vid Thoresunds kyrka i Södermanland Släkten Hercules utdöd sedan 3 juli 1767.
Charlotta var barnlös genom båda äktenskapen. Hercules hade 4 barn från 1:a giftet

AXEL DIEDRIK LEFFLER LAGERSPARRE REUTERSKIÖLD
Född 13 januari 1714
Död 6 januari 1786. Ryttmästare
Gift 30 november 1748 i Stockholm med Eva Anna Wefverstedt, född 30 november 1729, död 29 mars 1814 i Stockholm
Barn:
1. Johan Edvard Reuterskiöld, född 14 september 1749 på Hässlingby i Österhaninge socken i Stockholm, död ogift 30 oktober 1819 i Stockholm
2. En son, begravd 21 december 1750 i Österhaninge socken
3. Adam Diedrik Reuterskiöld, född 8 aprill 1752, död 27 augusti på Dufnäs i Sicklaön, nära Stockholm. Major. Gift 27 april 1778 med Henrietta Stegelman, född 1756, död 9 juni 1822 på Dufnäs.
4. Axel Fredrik Reuterskiöld, född 31 maj 1753, död 18 november 1813på Ludvika bruk. Överjägmästare. Gift 5 maj 1793 i Ludvika med friherrinnan Anna Dorotea Cedercreutz, född 7 december 1769, död 23 november 1846 i Nyköping
5. Gustaf Alexander Reuterskiöld, född 17 maj 1754, dog ung
6. Beata Eva Reuterskiöld, född 6 december 1755 i Stockholm
7. Johan Vilhelm Reuterskiöld, född 25 juli 1757 i Stockholm, död augusti 1758 på Utö
8. Carl Gustaf Reuterskiöld, född 16 december 1758, död 25 april 1815. Gift 13 maj 1792 med friherrinnan Agneta Sofia Örnsköld, född 16 april 1754 på Eknö, död 20 december 1812. Äktenskapet barnlöst
9. Anton Vilhelm Reutersköld, född 6 februari 1761, dog ung
10. Anna Charlotta Reuterskiöld, född 9 mars 1762, död 1 juni 1835 på Ingelstad. Stiftsjungfru. Gift 18 augusti 1798 i Adelsö kyrka i Uppland med Mattias Stenhammar född 6 juli 1766, död 7 maj 1845. Hovpredikant
Barn?
11. Hedvig Beata Reuterskiöld, född 13 juni 1764 på Rånå i Utö socken i Stockholm, död 12 april 1834 i Kristianstad. Gift 23 juni 1794 med Erik Adolf Schenbom, adlad af Schenbom, nummer 2173, född 1757, död 1811. Landshövding
12. Herbert Conrad Reuterskiöld, född 31 oktober 1765 i Stockholm, Klara församling, död 27 juni 1821 i Helsingfors. Generalmajor. Gift 14 mars 1813 i Åbo med Viveka Eleonora Lagerborg i hennes 1:a gifte, född 9 juli 1790, död31 december 1872 i Åbo
13. Lennart Alexander Reuterskiöld, född 19 januari 1767 på Rånö, död 26 april 1832 i Nyköping. Generalmajor, landshövding. Ogift och barnlös
14. Jakob Vilhelm Reuterskiöld, född 17 mars 1769 på Hässlingby och där död 26 november 1781
15. Casimir Reuterskiöld, född 27 oktober 1770 på Hässlingby, död 4 oktober 1848 i Stockholm , Älvsborgs län. Generallöjtnant. Gift 15 februari 1822 med Henriette Löfman, född 23 augusti 1784, död 6 mars 1836

Axel Diedrik Leffler Lagersparre Reuterskiöld blev student i Uppsala enligt uppgift samtidigt som sin yngre bror Carl Fredrik 3 november 1726. Korpral vid Livregementet till häst blev han 1732 och tog avsked 1740. 1748 blev han löjtnant i hessisk tjänst och fick ryttmästares avsked samma år. RSO 28 april 1770.

HEDVIG CHRISTINA LEFFLER LAGERSPARRE REUTERSKIÖLD
Född 1 januari 1717
Död 22 maj 1781 på Årsta i Österhaninge sockeni Stockholm
Gift 1749 med Carl Gustaf Stiernheim av adliga ätten nummer 1646, son av Peter Sundel, adlad Stiernheim. Född 17 augusti 1715, död 1 maj 1755. Hovjunkare
Barn:
1. Carl Johan Stiernheim, född 17 oktober 1749 på Utö, död 16 juni 1786 i S:t Petersburg. Ogift och barnlös
2. Beata Charlotta Stiernheim, född 2 december 1750 vid Utö gruva, död 18 december 1809 på Sörby i Fellingsbro socken, Örebro. Gift 1769 med Jakob Johan Svedenstierna av adel nummer 1659. Född 1738, död 1813.
Barn?
3. Hedvig Gustava Stiernheim, född och död 31 december 1752 vid Utö gruva
4. Hedvig Gustava Stiernheim, född 2 juni 1754

CARL FREDRIK LEFFLER LAGERSPARRE REUTERSKIÖLD
Född i juni 1718 i Stockholm
Död 16 juni 1791 på Östuna i Björkskogs socken i Västmanland Major
Gift äktenskap 1: december 1746 i Stockholm med Margareta Christina Ekenberg av adliga ätten nummer 476. Död 9 juli 1765
Gift äktenskap 2: 18 juni 1769 med Christina Charlotta Mannerstråle av adliga ätten nummer 2069. Född 24 februari 1749, död i Köping 11 juni 1833
Barn i äktenskap 1:
1. Johan Fredrik Reuterskiöld, född 17 november 1747 i Köping, död 10 februari 1749 i Köping
2. Beata Christina Reuterskiöld, född 16 april 1749 i Köping, död 18 april 1749 i Köping
Barn i äktenskap 2:
3. Carl Vilhelm Reuterskiöld, född 5 juli 1770 på Lådberga, Västmanland, död 1 april 1832 i Teivaala i Finland. Överstelöjtnant. Gift 9 mars 1800 i Helsingfors med Helena Charlotta de Frese i hennes 2:a gifte. Född 20 augusti 1771, död 16 juli 1811 i Borgå i Finland
4. Axel Fredrik Reuterskiöld, född 23 februari 1772 på Östuna, död 1 oktober 1774 på Östuna
5. Catharina Charlotta Reuterskiöld, född 24 april 1773 på Östuna, död 23 februari 1805. Stiftjungfru. Ogift och barnlös
6. Beata Sofia Reuterskiöld, född 18 juli 1775 på Östuna, död 5 november 1855 i Helsingfors. Stiftjungfru. Ogift och barnlös
7. Hedvig Christina Reuterskiöld, född 23 augusti 1777 på Östuna, död 2 september 1778 på Östuna
8. Ulrika Fredrika Reuterskiöld, född 13 november 1778 på Östuna, död 28 mars 1779 på Östuna
9. Eva Gustava Reuterskiöld, född 24 januari 1780 på Östuna, död 27 april 1783 på Östuna
10. Anna Jakobina Reuterskiöld, född 13 juli 1781 på Östuna, död 23 juli 1781 på Östuna
11.Vilhelmina Christina Reuterskiöld, född 9 december 1782 på Östuna, död i barnsäng 14 december 1815 i Lovisa. Gift 3 november 1814 i Borgå med Jakob af Forselles av adel nummer 2018 i hans 2:a gifte. Född 1753, död 1835. Krigsråd
Barn?
12. Beata Gustava Reuterskiöld, född 4 augusti 1784 på Östuna, död 17 maj 1865 i Köping. Gift 9 oktober 1810 på Himmelsberga i Torpa socken i Västmanland med Lars Vilhelm Svinhufvud av adel 199. Född 4 april 1759, död 26 mars 1817. Barn?
13. Jakob Ulrik Reuterskiöld, född 8 maj 1787 på Östuna

Carl Fredrik Leffler Lagersparre blev enligt flera källor student i Uppsala 3 november 1726, alltså vid 8 års ålder. Enligt uppgift samtidigt med sin drygt 4 år äldre bror Axel Diedrik. Vilken typ av studier som bedrevs är inte klart. Arklimästare vid Stockholm galäreskader blev han 1733 och tog avsked därifrån 1740. Detta år inträdde han som volontär vid Livgardet och blev där förare och sergant. 19 augusti 1742 blev han adjutant vid Västmanlands regemente. Fänrik blev han 21 januari 1744, löjtnant 18 december 1745, stabskapten 28 februari 1754. RSO 23 november 1761. Avsked med majors rang tog han 5 juni 1771. En källa uppger ett tredje äktenskap på 1780-talet med okänd hustru. Han medverkade i fälttågen i Finland 1741 och 1742 samt kampanjerna i Österbotten och Bohus län 1743 och 1744

ULRIKA ELEONORA LEFFLER LAGERSPARRE REUTERSKIÖLD
Född 1719
Död 1756. Klockringning 6 april 1756 i Stockholm, Jakobs församling. Begravd 12 april samma år i Österhaninge

DANIEL ULRIK LEFFLER LAGERSPARRE REUTERSKIÖLD
Född 1720. Enligt egen uppgift 17 maj 1721
Död? Levde ännu 1778. Bankanställd
Daniel Ulrik Leffler Lagersparre Reuterskiöld måste ha varit familjens sorgebarn. Enligt källorna ska han vara född år 1720 men själv uppgav han 17 maj 1721. I de sena tonåren eller omkring de 20 var han anställd på ett häradskontor i två och ett halvt år. Han anställdes som extra ordinarie i Riksbanken 8 november 1742 men blev avskedad den 12 november 1744 efter misstanke om att ha stulit en transportsedels formulär. Samma år blev han antagen som extra ordinarie tjänsteman inom tullarrende- societeten men kort tid därefter upptäcktes att han skrivit falska kassasedlar och invisningar mot banken. Även denna anställning fick han avträda utan heder. Någon ny anställning var det nu inte fråga om utan han sattes i häkte den 11 december 1744. Inte heller där blev han långvarig utan fann tillfälle att rymma 1745. Säkert var han vid rymningen väl medveten om att strafftiden kan bli lång eftersom han fader Daniel nu suttit i fängelse i 11 år utan att ha tagits till nåder.
I augusti 1745 reste han utrikes. De svenska myndigheterna fick aldrig fast honom utan trots att det "spordes, oaktadt reklamationer om hans återfående vid utrikes hof, så afhördes han icke vidare".
Ännu 1778 levde han med säkerhet och vistades då i Hamburg och kallade sig Duvalet.

FREDRIKA SOFIA LEFFLER LAGERSPARRE REUTERSKIÖLD
Född 1727. Döpt 8 augusti 1727 i Jakobs församling i Stockholm
Död 6 oktober 1761 i Stockholm
Gift 6 november 1755 i samma församling med Wilhelm Gustaf De Besche, död 1789. Bankokommissarie
Barn?

FREDRIK WILHELM LEFFLER LAGERSPARRE REUTERSKIÖLD
Född 1728, döpt 23 september 1728 i Stockholm, Jakobs församling
Död som ogift 18 januari 1804 på Utön. Officer
Fredrik Vilhelm Leffler Lagersparre Reuterskiöld blev volontär vid Södermanlands regemente 1742, interimsförare 15 maj 1743. 1744 erhöll han korprals lön och 1747 blev han furir. Sergant blev han 21 juli 1757, stabsfänrik 11 september 1758 och ordinarie fänrik 5 maj 1761 samt löjtnant 17 juni 1772. 19 juni 1776 tog han avsked från regementet. Han medverkade i 1743 års fälttåg i Finland och pommerska kriget 1757-61.

Tillbaka till Huvudsidan   Generation 7    Generation 5