Släkten Leffler och Reuterskiöld
Generation 10
Barn av Sven Leonhard Leffler, född 1824
KARL LEONHARD, LEFFLER
Född 12 april 1859 i Grebo, Östergötlands län, ca 15 km sydväst om Linköping.
Död 24 februari 1933, jordfäst i Hedvigs Kyrka 3 mars 1933.
Gift annandag påsk 22 april 1889 i Kullerstad, ca 15 km väster om Norrköping, med Gerda Sofia Mattson, född 4 februari 1865, död 22 mars 1942. Dotter till Samuel Mattson, född 1834, död 1921, mästare vid Jössefors Pappersbruk i Värmland och hans hustru Christina Maria Olofsdotter, död före 1918.
Barn:
1. Sven Leonhard Leffler, född 15 februari 1890, död 1973. Ingenjör vid AB Billingsfors-Långed Långed. Gift 1918 med Elin Vilhelmina Zettervall, född 1892, död 1988
2. Karin Maria Leffler, född 31 maj 1892, död 1952. Gift 21 juni 1919 med kamreren vid Grycksbo pappersbruk AB, Karl Arvid Sandgren, född i Falun 8 oktober 1889, död i Falun 2 juli 1967
3. Hans Leffler, född 31 maj 1892, tvillingbror till Karin Maria. Dog i späd ålder i magåkomma. Begravd i Finland
4. Karl Gustaf Leffler, född 12 mars 1895. Ingenjör. Död 1957. Gift 2 februari 1917 med Eva Elisabeth Sandström, född 28 maj 1898
5. Gerda Margareta (Greti) Leffler, född 23 november 1896, död 1971

Karl Leonhard Leffler var elev vid Tekniska elementarskolan i Norrköping 1876 med avgångsexamen 1879. Vid Linköpings ingenjörsbyrå blev han ritare samma år. 1880- 81 var han elev vid Holmens pappersbruk. 1881-89 anställdes han som verkmästare vid Skärblacka pappersbruk och mellan 1888 och 1890 ingenjör och fabriksföreståndare vid Jössefors trämassefabrik. Därefter bosatte sig familjen i Finland med sonen Sven Leonhard, som då var endast någon månad gammal. Där var Karl Leonhard teknisk direktör vid Kuusankoski pappersbruk fram till 1899, då han också blev disponent vid pappersbruket Atlas. 1902 återvände familjen, som blivit 4 fler, till Sverige och bosatte sig i Norrköping. Han grundade 1902 Norrköpings filfabrik och var ensam innehavare. Han var också frimurare. Mycket mer att läsa finner Du på länken Lefflerska Huset

SKÖLD GUSTAF LEFFLER
Född 5 september 1860 i Grebo
Död 1935
Landsfiskal i Motala
Gift 5 november 1895 med Agnes Elvira (Mia) Maria Sleman, född 25 april 1867, död 1935
Barn:
1. Ruth Maria Leffler, född 16 februari 1898. Telegrafexpeditör. Gift 4 mars 1925 med Erik Gustaf Ragnar Meck, född 1892, död 1932. Förste telegrafassistent
2. Sven Arne Leffler, född 12 maj 1901. Landsfiskal i Borensberg. Gift 11 augusti 1930 med Gurli Gertrud Alfrida Franzén, född 21 mars 1902
3. Anna Astrid Elisabeth Leffler, född 22 maj 1906. Gift 6 maj 1937 med Joel Helmer Forss, född 22 januari 1892. Disponent
Liksom brodern Karl var Sköld Gustaf Leffler frimurare.

ANNA MATHILDA LEFFLER
Född 1863
Död 1940. Sjuksköterska. Ogift och barnlös.


YNGRE GRENEN
Barn av Arved Leffler, född 1831
SVEN ARVED LEFFLER
Född 1873. Död 1947. Godsägare
Gift 17 juni 1908 med Gerda Karlsson, född 17 oktober 1882 på Alby gård, Svartsjö

ANNA MATHILDA LEFFLER
Född 19 juli 1877. Död?
Gift 15 september 1926 med Erik Gustaf Blomqvist, född 5 januari 1879 i Fagersjö. Sterotypör

JOHAN OLOF LEFFLER
Född 1880. Död 1941. Bryggmästare
Gift 29 augusti 1912 med Lydia Karlsson, född 30 mars 1891 (Hudiksvall)
Barn:
1. Per Arved Olof Leffler, född 21 november 1918. Löjtnant vid kustartelleriet i Härnösand. Gift 12 september 1942 med Hilda Rydén, född 29 april 1919


YNGRE GRENEN
Barn av Hjalmar Leffler, född 1839.
WILHELM LEFFLER
Född 1871. Död 1912. Handlande
Gift 1901 med Helena Amalia Wilhelmina Jansson, född 1870, död 1941
Barn:
1. Greta Maria Elisabeth Leffler, född 9 juli1903. Gift 16 september 1933 med Carl Viktor Bille, född 31 oktober 1875, f.d. bryggeridisponent i Stockholm
2. Karin Wilhelmina Leffler, född 16 mars 1906. Gift 2:o 15 november 1947 med Erik Hilding Andreas Lindahl, född 16 juni 1906. Ryttmästare i kavalleriets reserv (Stockholm)
3. Tage Wilhelmsson Leffler, född 3 december 1908. Fabrikör i Stockholm. Gift 18 maj 1935 med Harriet Maria Nyström, född 4 november 1908
4. Hjalmar Wilhelmsson Leffler, född 30 mars 1911. Tjänsteman hos Skånska pennzoilaktiebolaget i Helsingborg. Gift 17 januari 1943 med Brita Petersson, född 11 augusti 1916

SOFIA MARIA LEFFLER
Född 28 november 1873. Död?
Gift 15 november 1889 med John Henrik Flodin, född 1865, död 1932. Överdirektör och souschef vid SJ
Barn?

HJALMAR LEFFLER
Född 27 november 1883
Vinhandlare i Stockholm
Gift 24 november 1921 med Sigrund Leonora Kristina Florence (Flory) Djurklou, född 13 januari 1896
Barn:
1. Hans Hjalmarsson Leffler, född 4 oktober 1926. Tjänsteman vid SAS i Stockholm.
Gift 14 oktober 1947 med Sivi Eva Daisy Gunnstedt, född 18 februari 1923

Tillbaka till Huvudsidan    Generation11    Generation9