Släkten Leffler och Reuterskiöld
Generation 1
HANS LEFFLER
Född 1550-60?
Död 1621 eller 1622
Gift med Anna Kieff
Barn:
1. Joen Hansson Leffler. Ej vidare känd. Endast att genom hans barn lever släkten vidare på manssidan

2. Daniel Hansson Leffler, död mellan 1635 och 1639. Gift med Åleta Curtzdotter Keigenwortz

3. Simon Hansson Leffler, död 1674. Gift med okänd hustru också död 1674

4. Hans Hansson Leffler, född 1590, död 1639. Faktor och kungsfogde. Gift med Christina Erlitz

HANS LEFFLER född ca 1550-60?, bevisligen död 1629 men troligen 1621 eller1622 då drottningen reglerar en skuld, till sonen Daniel som hon hade till Hans Leffler .
Ett stadsfästelsebrev finns från den 16 maj 1629 för "hustru Anna, framlidne Hans Lefflers" som ger henne rätt att i sin livstid besitta Hyndevads och Fors (Tunafors) kvarnar, som hennes man byggt upp och innehaft.
Hustru Anna omnämns att efter makens död ha gift om sig med förre befallningsmannen vid Strömsholm, Johan van Soost (ibland stavat van Soste).
En annan källa (Järnets och smedernas Eskilstina. Knut Hellberg) uppger att det var sonen Daniel Hansson Lefflers hustru Åleta Curtzdotter Keigenwortz, som 1639 efter Daniels död ingick i äktenskap med Johan von Soste
Barn: Daniel, Simon, Joen och Hans. På svärdssidan finns Joens efterkomlingar ännu under det 21:a århundrandet.

Hans Leffler är mest känd som fader till Hans Hansson Leffler. Enligt vissa källor var släkten bosatt i Reutlingen, Baden-Würtemberg i Tyskland under 1300-talet. Svensk Släktkalender uppger honom som hemkallad av konungen från Antwerpen. De flesta andra källor anger att det skett från Holland vid samma tidpunkt. Antagligen är det så att han flyttade från Tyskland till Holland och verkade där en kort tid innan han värvades till Sverige. Något som talar för det är att en del fakturor och kvitton till honom var skrivna på tyska.
Hur som helst så uppträdde han först i Örebro 1595-99 då han utkvitterar 4 tunnor salt för en överskäraresax och gallas och bresilia (färgämnen) för 13 daler samt en del ull.
1599 flyttar han till Hyndevads gård, strax söder om Eskilstuna och som han fick i förläning av kung Gustaf II Adolf. 1601 byggde han där en valkkvarn för behandling av kläder, som innebär krympning och förtätning av tyget. Efter en till synes blygsam start utvidgades rörelsen med Hyndevads tullkvarn och biskopstorpet Kvarnvreten i Husby socken. Han innehade också kronohemmanen Källby och Vreta i Fors socken . Leveranser gick till Eskilstuna eller den kungliga klädeskammaren. Kläder och tyg av olika slag framställdes parallellt med han hammarsmedja.

Efter 1618 då Sverige inträdde i 30-åriga kriget anlade kung Gustaf II Adolf flera vantmakerier (klädesfabriker). Redan 1617 omnämns att hela ullavkastningen från Öland, delades mellan Hans Leffler och hans son Hans Hansson Leffler från Östuna. Samma år levererades till kungliga klädekammaren 1.217 alnar kläde och 286 hattar. Verksamheten väckte stor gunst hos kungen, som gav order till fogdar och andra ämbetsmän att göra vadhelst som underlättar för produktionen.
"Mäster Hans i Hyndevad", som han kallades innehade förutom vantmakeri för kronans och krigsfolkets räkning även hammarsmedjor i Eskilstuna. Under 1621 var Hans Leffler fortfarande verksam under åtminstone en del av året. 1622 står det klart att han avlidit eftersom änkedrottning Kristina av Holstein-Gottorp (Karl IX:s 2:a gemål) då reglerar en skuld som hon stod i till Hans Leffler. Sonen Daniel Hansson Leffler erhöll då all den ull som fanns i ett förråd i Nyköping. Vantmakeriet i Hyndevad forsattes av Daniel fram till åtminstone 1624. Hustru Anna Kieff med okänt ursprung fick då så länge hon levde besittningsrätten till mjölkvarnen i Hyndevad med hemmanen Källby och Vreta.

Makarna skänkte en silverkanna för vin till Fors kyrka (Eskilstuna). Den finns med i kyrkans äldsta inventarieförteckning från 1603 med skriften "Sölffkanna förährat af S.M. Hans i Hyndewadh". Silverkannan som var ett nattvardskärl var under lång tid kyrkans egendom men är numera försvunnet. Fortfarande i kyrkans inventarieförteckning 1701 uppges att kyrkan ägde en vinkanna "med namnen Hans Lefler och Anna Kieff på sijdan".

Tillbaka till Huvudsidan    Generation2