Släkten Leffler och Reuterskiöld
Frågor som söker svar
Vem var Henrik Leffler?
Han benämndes också Hindrik eller Hans i förnamn och var postmästare i Arboga 1668. Var det samma Henrik Leffler, mjölhandlare, som avlade borgared i Arboga 16 juni 1646? Han anklagades av smedsämbetet för att med "otidig ölsalu förföra deras ungdom". I Arboga Krönika står vidare: " Henrik Leffler, postmästaren, går och ser bedrövad ut. Ett brev hade kommit, adresserat till "Knaperbocken". Så kallades Erik Nilsson sunnan. Han fick brevet genom Lefflers pojke. Men pojken blev örfilad med frågan: är Du utskickader för att skälla på folk"? Erik Nilsson fick plikta och pojken gjordes fri för att ha kallat "Knaperbock".
Regelbunden postgång infördes under drottning Kristinas förmyndareregering. Begreppet postförare dyker upp 1636 och den första postmästaretiteln i Arboga nämns 1642 med Jochum Höijer, som troligen hade befattningen till 1644 då Henrik Leffler tog över.
Det uppges 1669 att han då varit stadens borgmästare i 25 år och skött postmästaretjänsten "några och 20 år".
I rimlighetens namn måste han varit minst 25-30 år gammal då han anträdde dessa uppdrag. I så fall borde han vara född mellan 1610 och 1620.
13 september 1669 var han avliden eftersom hans hustru Sara Leffler då officiellt övertog tjänsten efter att ha förbundit sig att skaffa sig "en god karl som den förestår", vilket resulterade i Lars Joenson. Hon tackar 15 mars 1674 för en löneförhöjning men begär ännu en sådan 11 januari 1684. Av en skrivelse 3 mars 1687 sägs att hon nyligen dött.
Henrik Leffler begravdes i Arboga kyrka vid grav nummer 32 med insription H.L. En självklar utgångspunkt är att han är av Hans Lefflers släkt !

Vem var Johan Leffler?
Född?, död 7 juli 1649 i Nora. Begraven 13 juli 1649 i Nora kyrka. Tullskrivare och Befallningsman.
Gift 7 juli 1644 i Arboga med Anna Jonsdotter Palmgren, född 23 september 1622, död 30 december 1648 i Nora, begraven i Arboga 7 januari 1649 i Uppkyrkan i sin faders grav. Avlade borgared i Arboga 1641. Familjen flyttade till Nora 28 november 1645.
Barn:
Katarina Leffler, född 20 september 1645 i Arboga
Kerstin Leffler, född 15 juli 1647 i Nora
Anna Leffler, född 20 december 1648 i Nora
Det måste väl vara samma befallningsman Johan Leffler som i en skrivelse 16 mars 1646 säger att han på landshövdingens oreder tillsatt och förordnat Petter Gago till postförvaltare och som den förste postmästaren i Filipstad. Var Johan Leffler son till Hans Hansson Leffler?
Släktskap med postmästaren i Arboga, Henrik Leffler, som han måste vara någerlunda jämnårig med?! Det kan inte vara en tillfällighet.

En syster till Anna Jonsdotter Palmgren, Catarina, född 1612 var gift med Mathias Pahl, som sedan gifte om sig med Magdalena Leffler, dotter till Hans Hansson Leffler, gen. 2.

En annan syster, Margareta Palmgren, född 1625 var gift med Henrik Barckhusen i hans 2:a gifte. Henriks 1:a gifte var med Kristina Hansdotter Leffler, dotter till Hans Hansson Leffler, gen. 2

varifr[n kommer detta stycke?
"Son till tullnäs, faktor och fogden i Arboga Jon Jonsson, född 11 april 1582, död på 1670-talet samt hans hustru Anna Hansdotter, född 1587, död 9 november 1663 i Arboga. Handelsman i Arboga 1631, i Säter 1634 och i Stockholm 1640."
Det skulle vara roligt om jag kunde få vetskap om något av ovanstående

Tillbaka till Huvudsidan