Släkten Leffler och Reuterskiöld
Släkten Leffler, äldre och yngre grenen

Släkten LEFFLER, härstammande från Hans Leffler vid Hyndevad utanför Eskilstuna i Fors socken i Södermanland. Hans Leffler var född kring mitten av 1500-talet.

Två släkter Leffler finns 1. Hans Lefflers släkt och 2. Georg Lefflers släkt.
Någon som helst släktskap mellan de två släkterna har inte kunnat gå att uppbringa ur någon källa. Därför behandlas i fortsättningen endast Hans Lefflers släkt. Hans Leffler, som är gemensam stamfader benämnes som generation 1. Hans Lefflers barn som generation 2 osv.
Jag, Sven Erik Leonhard Leffler, född den 19 september 1946 hamnar i generation nummer 13 i rakt nedstigande led på svärdssidan, äldre grenen, liksom Claes Gustaf Reuterskiöld, född den 25 mars 1939.

Hans Lefflers släkt inkom till Sverige från Holland omkring 1590. Dock är inte släkten av holländskt ursprung eller vallonsläkt utan härstammar från södra Tyskland kring området Baden-Würtemberg. Först mycket senare bosatte man sig i Holland.

Släktnamnet Leffler är mycket gammalt och anses ha bildats ur det medelhögtyska ordet Leffel, som senare stavades Löffel = sked, alltså att skedmakareyrket utövades, som på tyska är Löffelschmied. På holländska blir Leffel=Lepel och motsvarigheten till Leffler=Lepelaar, alltså från tvåstavigt till trestavigt. Kanske tiden i Holland gjort att Hans Hansson Leffler i ett brev till Axel Oxenstierna 2 maj 1622 använder det medeltida, trestaviga tyska Leffeler? Hans fader, som är urstamfader i Sverige, Hans Leffler (gen.1), har åtminstone vid ett tillfälle också använt stavningen Lefler.

Genom Sven Hansson Leffler, 1712-71, generation 6, bildades den yngre grenen av släkten Leffler genom hans barn i sitt 2:a äktenskap med Birgitta Christina Kihlbom. Stamfader för den yngre grenen är Sven Aron Leffler 1765-1826. Skiljelinjen för den äldre grenen är alltså Johan Gustaf Leffler och för den yngre grenen Sven Aron Leffler. Dessa två är då givetvis halvbröder.

Alla i släkten, som tar del av denna släktkrönika är välkomna med kompletterande information om allt som berör vår släkt. Det är ju meningen att kompendiet ska bli allt rikhaltigare. Alltså tveka inte att ta kontakt med mig om det än rör sig om ett datum till födelseår eller en till synes ringa bedrift, som inte nämnts. Små pusselbitar bildar så småningom en helhetsbild. Dessa kan bestå av krassa fakta, som bygger upp en intressant kronologi. Det kan vara en lustig händelse eller yttrande, som återskapar den rätta atmosfären kring en av de våra.
Pusselbiten kan också sammanlänka en rad obegripliga händelser och skeenden till att skapa reda.

Ingegerd Leffler(dotter till Karl Gustaf Leffler), som avled 1993, bedrev forskning med liv och lust.

Likaså är Birgit Lintner, som bor i Idre och som är barnbarn till Karl Leonhard och Gerda Sofia Leffler, dotter till Karin Maria Leffler och Arvid Sandgren och kusin till Ingegerd, mycket engagerad i släktens historia. Tel. 0253 - 204 42

Inga Leffler Gelotte, barnbarnsbarn till Karl Leonhard och Gerda Sofia Leffler, barnbarn till Karl Gustaf Leffler och Eva Sandström och dotter till Bo och Irma Leffler har sammanställt ett väldigt trevligt material om Lefflerska huset, en krönika som utvidgas mer och mer.

Jag, Sven Erik Leffler, är sonsons son till Karl Leonhard och Gerda Sofia Leffler, sonson till Sven Leonhard och Elin Leffler och son till Hans och Stina Leffler. I rakt nedstigande led enligt nedan.:


Äldre grenen
Släkten Leffler, översikt 14 generationer, svärdssidan
Äldre grenen= Från och med Johan Gustaf Leffler gen. 7 (son till Sven Leffler, född 1712 i gifte 1) i rakt nedstigande led genom Karl Leonhard Leffler, född 1859.
Släktledet Hans Leffler född ca 1550 i gen. 1 som fick Joen Hansson Leffler, gen.2 som leder till Sven Leffler, gen.6 i hans 1:a äktenskap med Catharina Elisabeth Sundberg med sonen Johan Gustaf Leffler i gen.7 och vidare till Karl Leonhard Leffler gen.10 och genom hans son Sven Leonhard Leffler till efterkommande.

1. Hans Leffler, född ca 1550-60, död 1621 eller 1622. Vantmakare i Hyndevad vid Eskilstuna
Gift med Anna Kieff
Barn: Daniel, Simon, Joen och Hans Hansson Leffler.

2. Joen Hansson Leffler, född? död? Gift med N.N
Barn: Hans Joensson Leffler.

3. Hans Joensson Leffler, död före 4 feb 1673. Skutskeppare Gift med N.N
Barn 2: Hans och Sven Hansson Leffler.

4. Sven Hansson Leffler, född 1651 i Eskilstuna, Hyndevad i Fors socken, död 1721. Begravd 2 juli i Eds kyrka i Stockholm. Kunglig hovkonditor i Stockholm.
Gift med Maria Myliander, yngsta dotter till Daniel Larsson Möller, som var son till Laurentius Mattiae Myliander, död 1674, komminister i storkyrkoförsamlingen och sedan kyrkoherde i Maria församling i Stockholm, kallad "rike Herr Lars".
Barn 15: Gundela, Maria, Hans, Daniel Svensson, Margareta, Henric, Carl, Sven Svensson, Lars, Hedvig, Simon, Johannes, Anna Catharina, Peter Magnus samt ett barn med okänt namn

5. Hans Svensson Leffler, född 1683, levde ännu 16 februari 1717. Hovkonditor
Gift, 9 januari 1712 i Stockholm med Maria Holm, död 1731.
Barn 2: Sven Hansson och Johan Gustaf Leffler, d.ä

6. Sven Leffler, född 1712, död 1771. Lantmätare i Skaraborgs län.
Gift med
1. Catharina Elisabeth Sundberg, född 1721, död 1757
2. Birgitta Christina Kihlbom 1734-67
Barn: 16 varav 10 i gifte 1 och 6 i gifte 2.

För gifte 2 med förstfödda Sven Aron Leffler, se separat förteckning för den yngre grenen.
Barn i gifte 1: dotter+dotter+son döda födelseåret, Johan Gustaf, Lars, Sven Daniel, Sven, Carl, en son+en son döda födelseåret

7. Johan Gustaf Leffler, d.y, född 1747 i Skaraborgs län, död 1796. Kommissionslantmätare.
Gift, 28 september 1779 med Anna Elisabeth Lundberg, Linköping, född 1762, död som änka 1831 . Dotter till Gabriel Lunderberg, född 1726 i Finland, död 1801 i Norrköping och hans hustru Mariana Wefwer, som är av välkänt guldsmedssläkte i Linköping sedan medeltiden. Båda begravda i Linköpings domkyrka.
Barn12: Sven Gabriel, Catharina Maria (Karin), Anna Brita, Gustava, Gustaf, Anna Lisa, Carl Johan, Abraham Leonard, Sophia Christina, Maria Christina, Anders Fredric och Hedda Johanna

8. Abraham Leonhard Leffler, född 28 september 1789 i Linköping, död 13 december 1864 i Norrköping 1864. Kapten.
Gift 1823 med Annette Justina Brunbäck, född 1786, död 1866, dotter till Jöns Brunbeck, borgmästare i Norrköping, född 1740 i Ystad (där fadern Lars Knutsson var guldsmed), död 1809 i Norrköping och hans hustru Christina Margaretha Linderoth, född 1717, död 1784
Barn: endast ett, Sven Leonhard Leffler d.ä

9. Sven Leonhard Leffler, d.ä, född 28 juni 1824 på Ämtöholms herrgård, Dalhem socken i Kalmar län, död 24 mars 1892 på Stora Harg, Vikingstad socken i Östergötland, väster om Linköping. Kapten.
Gift 3 februari 1859 med Charlotta Matilda Waernmark, född 5 maj 1824, död 1892. Dotter av inspektören Petrus Waernmark och Catharina Beckmark.
Barn: 3, Karl Leonhard och Sköld Gustav och Anna Matilda Leffler.

10. Karl Leonhard Leffler, född 12 april 1859 i Grebo, väster om Linköping, Östergötland, död 24 februari 1933, jordfästning i Hedvigs Kyrka 3 mars. Ingenjör. Startade AB Norrköpings Filfabrik på Oskarsgatan.
Gift annandag påsk 1889 i Kullerstad, väster om Norrköping med Gerda Sofia Mattson, född 1865, död 22 mars1942, begravd i Norrköping 29 mars. Dotter till Samuel Mattson, född 1834, död 1921, mästare vid Jössefors Pappersbruk i Värmland och hans hustru Christina Maria Olofsdotter, död före 1918.
Barn: Sven Leonhard, Karin Maria, Hans, Karl Gustaf, Gerda Margareta (Greti).

11. Sven Leonhard Leffler född 15 feb. 1890, död 1973. Ingenjör vid AB Billingsfors-Långed
Gift 3 augusti 1918 med Elin Vilhelmina Zettervall från Falun, född 24 november 1892, död 15 april 1988, dotter till Johan Simeon Zettervall, född 5 januari 1859, död 23 december 1933, gift 26 juni 1891 i Karlsfors, Korsnäs med Hedvig Anna Elisabeth Ström, född 27 december 1864, död 20 september 1953. Båda begravda i Falun
Barn: Hans Leonhard, Margit Elisabeth (Gittan), Gerda Ann-Marie och Inga-Britt (Birgitta)

12. Hans Leonhard Leffler, född 18 sep. 1919 i Steneby vid Dals-Långed, död 30 dec 1992. Stadskamrer och revisor i Höganäs. Kamrer vid gatukontoret i Helsingborg.
Gift med Christina (Stina) Kihlman, född 15 mars 1908 i Forshaga, död 8 augusti 1987 i Höganäs. Dotter till Otto och Mattilda Kihlman
Barn: Sven Erik Leonhard Leffler.

13. Sven Erik Leonhard Leffler, född 19 sep. 1946 i Helsingborg
Gift med Marion Ilona Würtz, född 8 december 1949 i Goslar, Tyskland. Skilda
Barn: se nedan

14. Fredrik Leonhard Leffler, född 20 maj 1977 i Lund

Joen Adam Gustaf Leffler, född 15 oktober 1979 i Lund


Yngre grenen
Släkten Leffler, översikt 14 generationer, svärdssidan
Yngre grenen =Från och med Sven Aron Leffler (son till Sven Leffler, född 1712 i gifte 2) i rakt nedstigande led genom Hjalmar Leffler, född 1839, död 1898.

Släktledet Hans Leffler född ca 1550 i gen. 1 som fick Joen Hansson Leffler, gen.2 som leder till Sven Leffler, gen.6 i hans 2:a äktenskap med Birgitta Christina Kihlbom med sonen Sven Aron Leffler i gen.7 och vidare till Hjalmar Leffler i gen.10 och hans efterkommande.

1. Hans Leffler, född ca 1550-60, död 1621 eller 1622. Vantmakare i Hyndevad vid Eskilstuna
Gift med Anna Kieff
Barn: Daniel, Simon, Joen och Hans Hansson Leffler.

2. Joen Hansson Leffler, född? död?
Gift med N.N
Barn: Hans Joensson Leffler.

3. Hans Joensson Leffler, död före 4 feb 1673. Skutskeppare
Gift med N.N
Barn: Hans och Sven Hansson Leffler.

4. Sven Hansson Leffler, född 1651 i Eskilstuna, Hyndevad i Fors socken, död 1721. Begravd 2 juli i Eds kyrka i Stockholm. Kunglig hovkonditor i Stockholm.
Gift med Maria Myliander, yngsta dotter till Daniel Larsson Möller, som var son till Laurentius Mattiae Myliander, död 1674, komminister i storkyrkoförsamlingen och sedan kyrkoherde i Maria församling i Stockholm, kallad "rike Herr Lars".
Barn 15: Gundela, Maria, Hans, Daniel Svensson, Margareta, Henric, Carl, Sven Svensson, Lars, Hedvig, Simon, Johannes, Anna Catharina, Peter Magnus samt ett barn med okänt namn

5. Hans Svensson Leffler, född 1683, levde ännu 16 februari 1717. Hovkonditor
Gift, troligen 1711 med Maria Holm, död 1731.
Barn: Sven Hansson och Johan Gustaf Leffler, d.ä

6. Sven Leffler, född 1712, död 1771. Lantmätare i Skaraborgs län.
Gift med
1. Catharina Elisabeth Sundberg, född 1721, död 1757
2. Birgitta Christina Kihlbom 1734-67
Barn: Av totalt 16, 10 i gifte 1, bl.a Johan Gustaf och Carl Leffler. 6 barn i gifte 2, bl.a Sven Aron Leffler

7.Aron Svensson Leffler kallas även Sven Aron Leffler. Bildar yngre grenen (halvbror till Johan Gustaf och Carl), född 1765, död 1826. Handlanden, godsägare i Småland.
Gift 1796 med Rebecca Albertina Berger, född 1775, död 1847.
Barn: Maria Catharina, Christina Charlotte, August, Per Aron, Sofia Albertina och Emellie Mattilda Leffler

8. Per Aron Leffler, född 2 april 1799, död 1872. Godsägare.
Gift 1826 med Anna Maria Rising född 1799, död 1875.
Barn: Annelie, Hilda, Arved och Hjalmar Leffler

9. Hjalmar Leffler, född 1839, död 1898. Vinhandlare i Stockholm.
Gift 1870 med Elvira Cecilia Elisabeth Bille, född 1878, död 1941.
Barn: Wilhelm, Sofia Maria och Hjalmar Leffler

10. Wilhelm Leffler, född 1871, död 1912. Handlande.
Gift 1901 med Helena Amalia Wilhelmina Jansson, född 1870, död 1941.
Barn: Greta Maria Elisabeth, Karin Wilhelmina, Tage Wilhelmsson och Hjalmar Wilhelmsson Leffler

11. Hjalmar Wilhelmsson Leffler, född 30 mars 1911, död 1985. Tjänsteman hos Skånska pennzoilaktiebolaget i Helsingborg.
Gift 17 januari 1943 med Brita Petersson, född 11 augusti 1916, död 1993.
Barn: Helena Wilhelmina (Lena), Nils Wilhelmson och Lars Johan Wilhelmson Leffler

12. Nils Wilhelmsson Leffler, född 1 februari 1945. Bosatt i Schweiz.
Nils, läser Du detta? Ge Dina barn de största av gåvor! E-mail efterlängtat!
Barn: se nedan
13. Niklas Leffler, född 1981
James Leffler, född 1982
Emily Leffler, född 1987

11. Hjalmar Wilhelmsson Leffler, född 30 mars 1911, död 1985. Tjänsteman hos Skånska pennzoilaktiebolaget i Helsingborg.
Gift 17 januari 1943 med Brita Petersson, född 11 augusti 1916, död 1993.
Barn: Helena Wilhelmina (Lena), Nils Wilhelmson och Lars Johan Wilhelmson Leffler

12. Lars Johan Wilhelmson Leffler, född 12 mars 1946, var?. Bosatt i USA och Vejbystrand.
Kontaktad men fortfarande inaktiv inom släktforskning. Johan, ge Dig och Dina efterkommande den största gåvan. T.ex att ge Jenny ett väldokumenterat material inom vår släkt. E-mail efterlängtat! Johan, where are you??? It will not cost you a single öre
Barn: se nedan
13. Jenny Christin Leffler, född 1980, unfortunately no further information!

Tillbaka till Huvudsidan        Äldre grenen, svärdssidan