Släkten Leffler och Reuterskiöld
Släktled Åkerhielm, Dylta bruk
Släktens Leffler fortlevande vid Dylta bruk i 14 generationer till nutid
Släktledet Hans Leffler född ca 1550 i gen. 1 som fick Hans Hansson Leffler som fick Christina Hansdotter Leffler som leder till Samuel Åkerhielm o.s.v.

Bruket ligger ca 15 km norr om Örebro vid Dyltaån. Dylta bruk gjorde sig känt under 1500-talet när man upptäcker att marken här innehöll svavelhaltigt material. Dylta kvarnar tillhörde kronan och gruvdriften var igång 1575. Fram till 1625 sköttes driften av kronan då den arrenderades till Joachim Dankwardt, borgmästare i Nyköping.

Någon god avkastning blev det inte i början. Först när konung Gustaf II Adolf arranderade bruket till Hans Hansson Leffler (generation 2, son till Hans) blev det ett uppsving. Svaveltillverkningen var igång ända till 1869 och tillverkningen av rödfärg lades ned kring 1940.

Redan Johan III tog sin tillflykt hit 1576 eftersom svavelröken ansågs ha gynnsam inverkan mot pesten, som härjade i Sverige då. Ett av brukets skyldigheter var att ta väl hand om den kungliga familjen vid pesttider. Karl XI och hans familj besökte också ibland den slottsliknande herrgården. Huvudbyggnaden och flyglarna från gårdssidan ger ett utomordentligt vackert intryck. Gårdsplanerna liksom klocktornet som Anna Christina Barckhusen ( dottersons dotter till Hans Hansson Leffler) lät uppföra 1741 harmonierar väl med det övriga.

Huvudbyggnadens interiör är mycket gedigen med många vackra salonger, förmak, bibliotek och matsal. I ett av rummen finns också en oljemålning med porträtt av Hans Hansson Leffler, föreställande honom 1633 vid 43 års ålder. Målningen är gjord av samtida konstnär.

Härnedan anges i korthet hur den Lefflerska släkten på Dylta bruk gått vidare till våra dagar genom Hans Hansson Lefflers dotter Christina.

1. Hans Leffler född ca1550-60, död 1621 eller 1622. Vantmakare i Hyndevad.
Gift med Anna Kieff.
Barn: Daniel, Simon, Joen och Hans Hansson Leffler.

2. Hans Hansson Leffler 1590-1639 sköter driften av bruket tillsammans med sin hustru Christina Erlitz. Från 1631 fram till sin död 1639 arrenderar han bruket.
Barn: Christina, Anna, Magdalena och sannolikt Johan

3. Christina Leffler, död 24 april 1645 gifter sig med Henrik Barckhusen, född 1606 i Lübeck, död 1 februari 1671 i Arboga. Borgmästare i Arboga. De fortsätter driften intill hans död 1671.
Barn: Peter, Hans, Malin, Kerstin och Elisabeth

4. Deras son Hans (ofta benämnd Johan eller Johannes) Barckhusen, död 1691, dotterson till Hans Hansson Leffler och gift med Brita Funck, driver det fram till makens död 1691, alltså från 1671-91. Stridigheter om arvet 1691-1708

5. Deras dotter Anna Christina Barckhusen, död 1724, dottersons dotter till Hans Hansson Leffler gifter sig 1691 med Casten Feif född 1661, död 1739. Krigsråd, statssekreterare. De innehar bruket 1708-39.
Barn: Anna Christina Feif och 5 döttrar till

6. Deras dotter Anna Christina Feif, född 21 juli1695, död 14 december 1768 på Margaretelund, dottersons dotterdotter till Hans Hansson Leffler.
Hon gifter sig med med Samuel Åkerhielm, född 14 februari 1684 i Stockholm, död 11 mars1768. Krigsråd och friherre, adel nr 205. Son till Samuel Månsson Agriconius, adlad Åkerhielm. Genom giftermålet så ärvs Dylta bruk fram till våra dagar från son till son inom familjen Åkerhielm. Paret driver bruket 1739-58.
Barn: Alrik, Fredrik, Anna Catharina, Carl, Knut, Brita Maria, Carl Gustaf, Sofia Lovisa, Anna Christina, Samuel, Ulrik Lars, Magdalena och Renata Juliana Åkerhielm

7. Deras son med samma namn, Samuel Åkerhielm, född 8 januari 1732, död 28 oktober1763 på Signildsberg i Håtuna socken i Uppsala.
Gift 20 november 1760 med Eva von Bahr, född 1741, död 2 juni 1805 i Stockholm. Dotter till kanslirådet Johan Christian von Bahr, adel nr 1648, och Eleonora Radhe De driver bruket 1758-63.
Barn: (ett) Samuel Christian Fredrik Lars Åkerhielm

8. Deras son Samuel Christian Fredrik Lars Åkerhielm, född 27 juni 1763, död 6 februari 1821 på Dylta. Major.
Gift 28 maj 1801 på Skyllbergs bruk i Lerbäcks socken i Örebro med Hedvig Christina Burenstam, född 21 december 1783, död 26 maj 1863 i Örebro. Dotter till bruksägaren Olof Burén, adlad Burenstam, adel nr 2156, och Carolina Camitz. Mellan 1763 och 1821 drivs bruket av paret Åkerhielm.
Barn: Samuel Olof Fredrik, Eva Carolina Aimée Constance, Hedvig Sofia Charlotta, Johan Carl, Christian Vilhelm, Emilie Marianne, Gustaf Georg Knut, Julie och Christina Fredrika Åkerhielm

9. Deras son Johan Carl Åkerhielm, född 21 juli 1807 på Dylta bruk, död 13 november 1879, innehade det 1821-42.
Han hade 1842, 4 små barn och överlät det till brodern:

9. Christian Wilhelm Åkerhielm, född 16 juni 1819 på Dylta bruk, död 14 juni 1902 på Dylta bruk. Hovmarskalk.
Gifte 1. med Catharina Emerence Maria Adelswärd och
gifte 2. med Hedvig Mariana Virgin, född 9 september 1834 i Karlskrona, död 10 december 1888 på Dylta bruk. Bruket drevs mellan 1842 och 1902.
Barn enbart i gifte 2: Hedvig Maria Emerentia Adelaide Elisabet, Eva Charlotta Marianne Julia, Gustaf Samuel Adolf Wilhelm och Josefina Aimée Dagmar

10. Deras son Gustaf Samuel Adolf Wilhelm Åkerhielm, född 6 april 1867 på Dylta bruk, död 10 februari 1927 på Dylta bruk.
Gift 7 december 1892 i Stockholm med Anna Amalia Wattrang, född 15 augusti 1869, död 1940. Dotter till kammarherre Axel Wattrang, adel nr 848, och friherrinnan Anna Elisabeth Leijonhufvud. De innehade bruket från 1902 ( eg. 1895) till 1927.
Barn: Eva Anna Marianne, Anna Ingeborg Elisabet, Marianne Amalia Josefine, Gösta Samuel Wilhelm Axel och Aimée Anna Helene Åkerhielm

11. Deras son Gösta Samuel Wilhelm Axel Åkerhielm, född 18 juni 1906 på Dylta, död 1984.
Gift med Lea Johanne Schepler från Danmark var i besittning av bruket från 1927-84

12. Deras son Carl-Gustaf Vilhelm Erik Samuel Åkerhielm, född 1 april 1940. FF FF FM MF MF till Hans Hansson Leffler, gen.2. Äger och bebor Dylta bruk samt Medinge Säteri i Västmanland, som också ingår i Dylta bruk.
Gifte 1: 1961-87 med Aino Gunilla Ödberg
Gifte 2: 7 juli 1989 med Viveka Kristina Elisabet Anderberg, född 11 oktober 1950, fil.mag och operasångerska. Syster till Carl-Gustaf: Anna Elisabeth Åkerhielm, född 21 oktober 1946. AR- ekonom, riksdagsledamot, friherrinna. Bosatt i Helsingborg

13. Carl-Gustafs barn i gifte 1: 1. Christian Åkerhielm, född 18 april 1962.
Gift med Catarina Svensson, född 16 december 1963.
Barn: Caroline Åkerhielm, född 1990, Therése Åkerhielm, född 1993, Samuel Åkerhielm, född 1996
Carl-Gustafs barn i gifte 1: 2. Eva Helena Åkerhielm, född 23 januari 1965

Tillbaka till Huvudsidan