Släkten Leffler och Reuterskiöld
Släktled Ahlzén-Grahn
Släkten Leffler i rakt nedstigande led i 13 generationer till Lisbet Ahlzén-Grahn, född 1938
Släktledet Hans Leffler född ca 1550 i gen. 1 som fick Hans Hansson Leffler, gen2 som fick Anna Hansdotter Leffler, gen.3 som leder fram till Lisbet Ahlzén-Grahn, född 1938 i generation 14.

1. Hans Leffler, född ca 1550-60, död 1621 eller 1622. Vantmakare i Hyndevad.
Gift med Anna Kieff
Barn: Daniel, Simon, Joen och Hans Hansson Leffler.

2. Hans Hansson Leffler, 1590-1639. Kungsfogde.
Gift med Christina Erlitz.
Barn: Christina, Anna, Magdalena och sannolikt Johan

3. Anna Hansdotter Leffler, 1615-68.
Gift 1634 med Olof Hising, 1609-67. Borgmästare i Köping.
Barn: Anna och Christina, gifta med två bröder Kahlmeter

4. Anna Hising, född ca 1635-40, levde ännu 1691 i Falun.
Gift med Jacob Kahlmeter, ca 1620-69. Bergsman i Falun

5. Johan Kahlmeter, ca 1660-1705. Bergsman i Falun.
Gifte 1. med Elisabeth Olofsdotter.
Gifte 2 med Brita Pährsdotter

6. Anders Kalmeter, 1692 eller 1694-1769. Kronogruvfogde vid Dannemora gruvor.
Gift 1714 med Anna Steinholtz 1687-1764. Tveksamt om Anders moder var Elisabet Olofsdotter eller Brita Pährsdotter

7. Catharina Christina Kalmeter, 1726-65.
Gift med Eric Reinholdtzson, 1718-87. Kock på Sveaborg

8. Margareta Catharina Reinholdsson, 1755- 1827.
Gift med Raphael Eliaeson, 1753-1807. Porslinshandlare i Uppsala

9. Eric Eliaeson, 1783-1853. Torpare.
Hans gifte 2 med Catharina Olsdotter, född 1793.
Hans gifte 1 var med Anna Andersdotter, död 1816

10. Carl Ericsson Eliaeson Strid, 1825-1917. Skräddare, soldat.
Hans gifte 2, 1857 med svägerskan Catrina Andersdotter 1833-1917

11. Annette (Anna) Strid, 1859-1940.
Gift 1884 med Alexander Olofsson, 1857-1934. Smedmästare

12. Anna Elisabeth Olofsson, 1891-1943.
Gift 1913 med Carl Johan Ahlzén, 1883-1971. Lagermästare och droskägare i Göteborg

13. Carl Gustaf Allan Ahlzén, 1913-93. Verkmästare i Göteborg.
Gift 1937 med Margit Elvira Petersson-Eklund,1912-1993

14. Eva Lisbet Ahlzén-Gran, född 1938 i Göteborg. Fil.kand., byrådirektör.
Gift 1965 i Stockholm med Karl Yngve Grahn, född 1924. Verkmästare i Örebro.

Tillbaka till Huvudsidan